« Najít podobné dokumenty

Obec Kunratice u Cvikova - Usnesení z jednání ZO č. 11 ze dne 12. 09. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunratice u Cvikova.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z jednání ZO č. 11 ze dne 12. 09. 2019
1/ 2
<br> Usnesení č.11 z jednání ZO Kunratice u Cvikova
ze dne 12.09.2019 v zasedací místnosti KD v Kunraticích u Cvikova
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje,volí,jmenuje a přijímá tato usnesení:
<br> 1.ZO volí ověřovatele zápisu z jednání ZO č.11 paní Martinu Černou a Ing.XXXX XXXXX <.>
Pro: XX Proti: - Zdržel se: -
<br> 2.ZO schvaluje doplnění programu jednání ZO č.11 o uvedený bod 1 <.>
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
<br> 3.ZO schvaluje program jednání ZO č.11 včetně jeho doplnění <.>
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
<br> V 18:08 hod.dorazila na zasedání ZO zastupitelka XXXXXXX XXXXXXX.Počet ZO XX <.>
<br>
X.ZO schvaluje pacht pozemků p.č.90/1 o rozloze 1369 m2 a 3273 o rozloze 198 m2
v k.ú.Kunratice u Cvikova
<br>,za částku 0,20 Kč/m2/rok a pověřuje starostu obce podpisem
pachtovní smlouvy <.>
<br> Pro: 11 Proti: - Zdržel se: -
<br> 5.ZO schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro ŘKF Kunratice u Cvikova,zastoupenou
ve výši 50.000 Kč na dokončení opravy střechy kostela
<br> Povýšení Svatého Kříže v Kunraticích u Cvikova a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy <.>
<br> Pro: 11 Proti: - Zdržel se: -
<br> 6.ZO schvaluje zrušení výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky „SO7
příjezdová komunikace pro 2 RD na p.p.č.2829/1,Kunratice u Cvikova“ <.>
<br> Pro: 11 Proti: - Zdržel se: -
<br> 7.ZO schvaluje směnu pozemků bez doplatku mezi Obcí Kunratice u Cvikova a
Z pozemku 110/1 ve vlastnictví bude oddělena část
<br> pozemku o rozloze 60 m2 a novým parcelním číslem 110/3,tento nový pozemek
přejde do vlastnictví obce a z obecního pozemku p.č.3079/1 bude oddělena část
pozemku o rozloze 60 m2 a novým parcelním číslem 3079/3,tento nový pozemek
přejde do vlastnictví vše dle geom.plánu č.735-65/2019 a
pověřuje starostu obce podpisem směnné smlouvy <.>
<br> Pro: 10 Proti: - Zdržel se: 1 (Petrů)
<br> 8.ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č.8 bez výhrad <.>
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: -
<br> 9.ZO schvaluje předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-
12...

Načteno

edesky.cz/d/3281117

Meta

Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunratice u Cvikova      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz