« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
: cm "sr-„“ &,<.>
<br> "?"; „_ - „„ -
<br>,Mák ! <.>,: “& „=<-a.; „“,away.<,>
<br> šJ—íkěšíiixš
<br> ( -.<.>.<.>.“-.„MM
<br> JÉQJMQ>WMMW
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC j JW $;ng % <,>
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br> Sp.zn.<.> : SZ__MMP 88816/2019/4 č.j.: MmP 97187/2019 vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX telefon: XXX XXX XXX
<br> e—mail: tereza.bydzovska©mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 23.září 2019
<br> k vyvěšení:
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
<br> Obecní úřad Rokytno,Rokytno 21,Sezemice 533 04,lČ 00274178
<br> Městský úřad Dašice,Komenského 25,533 03 Dašice,IČO: 00273481 Městský úřad Sezemice,Husovo nám.790,533 04 Sezemice,IČO: 00274241 Obecní úřad Kostěnice,Kostěnice 8,530 02 Pardubice,IČO: 00273821 Obecní úřad Úhřetická Lhota,č.p.9,530 02 Pardubice 2,lČ: 00274488 Obecní úřad Kunětice,Kunětice 58,533 04 Sezemice,IČO: 00580571
<br>.!
<br> Veřejna vyhláška
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení 5 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích",podle 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen „správní řád",ve smyslu
<br> 5 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> oznamuje zahájení řízení o
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Návrh opatření obecné povahy spočívá v označení změny zatížitelnosti mostních objektů na silnici č.lll/29819A,č.|||/32252,č.Ill/32246,č.ll/340,č.|||/29810 a č.|||/2984 dle dodané dokumentace.Magistrát města Pardubic,odbor dopravy (dále též „správní orgán") obdržel žádost od Správy a údržby silnic Pardubického kraje,se sídlem Doubravice 98,533 53,Pardubice,IČ 00085031,0 vydání stanovení místní úpravy ...

Načteno

edesky.cz/d/3280109

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz