« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Oddělení rybářství a včelařství v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 226 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 226 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Oddělení
rybářství a včelařství v Odboru státní správy lesů,myslivosti a rybářství
<br> v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 39/53/2019-MZe-11130
<br> V Praze dne 24.září 2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucího Oddělení rybářství a včelařství
<br> v Odboru státní správy lesů,myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství v oboru služby
<br> 43.Lesní hospodářství,myslivost,rybářství a včelařství <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.prosinec 2019 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 14.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: řešení problematiky
<br> rybářství na úrovni vnitrostátního rybářství a rybníkářství podle zákona o rybářství,rybářství
<br> České republiky jako členského státu EU a problematiky včelařství v ČR <.>
<br> Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo
představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen
<br> „žádost“) podané ve lhůtě do 9.října 2019,tj.v této lhůtě
<br> • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
<br> služebního úřadu Ministerstvo zemědělství,Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 <,>
<br> • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese <,>
<br> • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
<br> elektronické pošty služebního úřadu zamestnani@mze.cz,nebo
<br> • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky yphaax8 <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3279896

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz