« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 107.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 107.pdf
Úřadměstského obvodu Michálkovice E D I S T R | B U C E písemnost ev.č.:.__.<.> _ff.0__?z ZDZŽ vyvěšena dne: „Mii—_
<br> aňata dne: _
<br> za správnost: + Žádost o zveřejnění souběžně zveřejněna n ntomotu
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> blíží se období vegetačního klidu,a proto si Vás dovolujeme požádat o umístění přiloženého „Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů“ na úřední desku a zveřejnění této informace způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Ve smyslu ustanovení 5 25 odst.3 písm.9) zákona č.458/2000 Sb.(energetický zákon),v platném znění,vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí,přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo <,>
<br> k pravidelnému odstraňování a oklešt'ováni stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné avspolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti CEZ Distribuce,a.s <.>,jakožto provozovatele distribuční soustavy <.>
<br> V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením 5 46 odst.3 energetického zákona,v platném znění) <.>
<br> Odstraňování a oklešt'ovaní stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona &.11411992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném znění <.>
<br> Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu,má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty,provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařizení distribuční soustavy <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci a věříme,že uvedené opatření přispěje k zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektrické energie v...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz