« Najít podobné dokumenty

Město Hluboká nad Vltavou - opatření obecné povahy - změna č. 7 územního plánu Hluboká nad Vltavou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hluboká nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Městský úřad Hluboká nad Vltavou
<br> Odbor stavební a stavební úřad
<br> Masarykova 36,Hluboká nad Vltavou,373 41
<br> Supis.zn.: 01270/9/13/Sm - UP
<br> Cj.: 06007/19/OSSÚ/Sm Hluboká nad Vltavou,dne 24.9.2019 Vyřizuje: lng.Smrčka (linka 338)
<br> e-mail: smreka©hlubokacz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Městský úřad Hluboká nad Vltavou,odbor stavební a stavební úřad,jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle ustanovení 5 6 odst.(2) zákona č 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále též stavební zákon),oznamuje v souladu s ustanovením 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisu (dále jen „správní řád“),že Zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou dle ustanovení 5 6 odst.(5) písm.c) a v souladu s tj 54 odst.(2) stavebního zákona,& 171 správního řádu,5 13 a přílohy č.? vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění,svým usnesením ze dne 16.9.2019
<br> vydalo opatření obecné povahy — změnu č.7 územního plánu Hluboká nad Vltavou
<br> Podle 5 172 odst.(2) správního řádu a 5 20 stavebního zákona oznamujeme,že vzhledem k rozsahu opatření obecné povahy — změna č.7 územního plánu Hluboká nad Vltavou,není možno vyvěsit na úřední desce v úplném znění,je změna č.7 územního plánu Hluboká nad Vltavou včetně odůvodnění připravena k nahlédnutí od data zveřejnění této vyhlášky po dobu 15 dnů na Městském úřadu Hluboká nad Vltavou,odbor stavební a stavební úřad.Opatření obecné povahy — změna č.7 územního plánu Hluboká nad Vltavou,bude dále zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup,bude připraven od data zveřejnění této vyhlášky po dobu 15 dnů k nahlédnutí také na webových stránkách města Hluboká nad Vltavou http:!lobcan.hluboka.cz/node/3 13 <.>
<br> Podle 5 173 odst.1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy — změna č.7 územního plánu Hluboká nad Vltavou účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěš...
Obsah vyvěšení
Městský úřad Hluboká nad Vltavou
<br> Odbor stavební a stavební úřad
<br> Masarykova 36,Hluboká nad Vltavou,373 41
<br> Supis.zn.: 01270/9/13/Sm - UP
<br> Cj.: 06007/19/OSSÚ/Sm Hluboká nad Vltavou,dne 24.9.2019 Vyřizuje: lng.Smrčka (linka 338)
<br> e-mail: smreka©hlubokacz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Městský úřad Hluboká nad Vltavou,odbor stavební a stavební úřad,jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle ustanovení 5 6 odst.(2) zákona č 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále též stavební zákon),oznamuje v souladu s ustanovením 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisu (dále jen „správní řád“),že Zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou dle ustanovení 5 6 odst.(5) písm.c) a v souladu s tj 54 odst.(2) stavebního zákona,& 171 správního řádu,5 13 a přílohy č.? vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění,svým usnesením ze dne 16.9.2019
<br> vydalo opatření obecné povahy — změnu č.7 územního plánu Hluboká nad Vltavou
<br> Podle 5 172 odst.(2) správního řádu a 5 20 stavebního zákona oznamujeme,že vzhledem k rozsahu opatření obecné povahy — změna č.7 územního plánu Hluboká nad Vltavou,není možno vyvěsit na úřední desce v úplném znění,je změna č.7 územního plánu Hluboká nad Vltavou včetně odůvodnění připravena k nahlédnutí od data zveřejnění této vyhlášky po dobu 15 dnů na Městském úřadu Hluboká nad Vltavou,odbor stavební a stavební úřad.Opatření obecné povahy — změna č.7 územního plánu Hluboká nad Vltavou,bude dále zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup,bude připraven od data zveřejnění této vyhlášky po dobu 15 dnů k nahlédnutí také na webových stránkách města Hluboká nad Vltavou http:!lobcan.hluboka.cz/node/3 13 <.>
<br> Podle 5 173 odst.1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy — změna č.7 územního plánu Hluboká nad Vltavou účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěš...

Načteno

edesky.cz/d/3279493

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Volby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hluboká nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz