« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - Návrh nápravných opatření z kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánu obce Vrážné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh nápravných opatření z kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánu obce Vrážné
Návrh nápravných opatření 2 kontroly výkonu samostatné působnosti
<br> '
<br> svěřené orgánů obce Vrážne
<br> — K nedostatkům dosahující intenzity porušení zákona:
<br> 1.Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce (pozvánky na zasedání ZO konaná ve volební období 2014-2018 neobsahují údaj o navrženém programu) nelze přijmout.Prevence — informovat podrobně o navrženém programu,zodpovídá starostka obce <.>
<br> 2.Podepsat zápis ze zasedání ZO konaného dne 3.září 2018 bývalou starostkou obce,termín do 20.9.2019,Prevence — kontrola podpisu zápisu ze zasedání ZO,zodpovídá starostka obce
<br> 3.OZV č.1/2018 byla zaslána ke kontrole na MV ČR,nebyla shledána v rozporu se zákonem.Vyhlášky neprodleně zasílat MV ČR po dni vyhlášení.Zodpovídá starostka obce
<br> 4.Povinně zveřejňované informace dle struktury a se všemi údaji požadovanými vyhláškou č.442/2006 Sb.jsou doplněny na internetových stránkách obce.Prevence — aktualizovat povinně zveřejňované informace dle Zák.106/1999 o svobodném přístupu k informacím.Zodpovídá starostka obce <.>
<br> 5.Výroční zprávy o činnosti obce v oblasti poskytování informaci za rok 2017 a 2018 jsou doplněnyjakou součást povinně zveřejňovaných informací.Prevence — dodržení termínu zpracování výroční zprávy do 1.března následující roku.Zodpovídá starostka obce <.>
<br> K nedostatků nedosahující intenzity porušení zákona:
<br> 1.Do usnesení nezaznamenávat,nehlasovalo-Ii se o věci nebo návrhu,nebo ZO vzalo informaci pouze na vědomí <.>
<br> 2.Pokračovat v postupu a v navrženém programu zasedání ZO podrobně informovat o záležitostech,které budou projednávány <.>
<br> 3.Věnovat větší pozornost zápisům ze zasedání ZO,zaznamenávat v širší podobě.Formulovat usnesení v souladu s ustanoveními zákona o obcích <.>
<br> 4.Kupní smlouvu k části nemovitému majetku sepsat dle předloženého geometrického
<br> %ff/
<br> plánu <.>
<br> Za body 1—4 zodpovídá starostka obce
<br> Ve Vrážném 16.9.2019

Načteno

edesky.cz/d/3279215

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz