« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Nabídka JK - pomoc SDH při výsadbě nových lesů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX hejtmanka kraje
<br> U Zimního stadionu XXXX/X XXX XX České Budějovice
<br> České Budějovice 20.září 2019
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> Jihočeský kraj patří mezi tři nejvíce kůrovcovou kalamitou postižené kraje.V roce 2018 bylo na jihu Čech vytěženo přes 1,1 milionu m3 kůrovcového dřeva.Po těžbě zůstávají holiny,které je nutné co nejdříve osázet,aby byla obnovena funkce lesa při zadržování vody v krajině a zabránilo se vysychání krajiny a ohroženívodních zdrojů.Vedení Jihočeského kraje je přesvědčeno,že s kůrovcovou kalamitou a jejími následky je nutné aktivně bojovat.Jednou z možností pomoci lesům je co nejrychleji holiny po těžbě zalesnit.V návaznosti na dotační program Ministerstva zemědělství k obnovení lesního porostu Jihočeský kraj ve spolupráci s Krajským sdružením dobrovolných hasičů Cech,Moravy a Slezska (dále je KSH CMS) nabízí obcím a dalším vlastníkům lesů pomoc při výsadbě nových dřevin <.>
<br> Při obnově lesních porostů Jihočeský kraj nabízí všem vlastníkům lesů na území Jihočeského kraje k výsadbě nových dřevin využití dobrovolných hasičů.Pomoc bude poskytována při podzimní výsadbě v říjnu a následně v jarním období (březen — květen) <.>
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto,obracím se na Vás se žádostí o využití nabízené pomoci a informování vlastníků lesů na území Vaší obce 0 této možnosti stím,že: - pomoc při výsadbě nových stromků je určena především obcím a vlastníkům lesa,kteří z objektivních důvodů mají se zajištěním výsadby problémy (např.starší lidé); - termíny pomoci při výsadbě jsou v prvním podzimním termínu pátek odpoledne — sobota ve dnech 18.-19.10.2019; následně termíny budou přizpůsobeny dle dohody se zájemci - předběžně je počítáno s výsadbou cca 100 000 ks dřevin <.>
<br> V případě zájmu:
<br> — vlastníci lesa podají na obec nejpozději do 14.10.2019 žádost o pomoc při výsadbě lesa s uvedením termínu a místa výsadby dřevin,předpokládaného počtu osob na výs...

Načteno

edesky.cz/d/3279211

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz