« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení správního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
llckimnickýýmpís— 20 9 2il|9
<br> "“ ;,y— _ěág—g,<,> V Ccrlillkálaplbnpodpuu i V v 3—1 M ťydnl ;“Liqmuyšťl -.i(.„ %,„ „tíž KRAJSKY URAD MM MM „.„„ „ _._ W" ' MORAVSKOSLEZSKY KRAJ JMNÍUŘAÉ ŽŠ; Odbor životniho prostředí a zemědělství * „ÉGKOVEC NAD MDR.2563 28.října 117,702 18 Ostrava.;;,;_;—_.53 07;ij AL J \ of __ tělo: 17; “i.)(lf> _ 3.UŠÍ—ť * Lí-ŠLle.Š“.'.Í'Ž.<.>.<.>.„" Čj.: MSK 138403/2019 \.lyl'izujr;.<.> 533W (if-TÚ.<.>.<.>.<.>.<.> „.<.> f $“"-= ZPZ/25616/2019/Pei Ukl.znak 246.2 vs N ———————— u—W Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství Telefon: XXX XXX XXX Fax: 595 622 126 E—mail: posta©msk.cz Datum: 2019-09—20
<br> Veřejná vyhláška
<br> Oznámení o zahájení správního řízení
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“),jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 5 29 odst.1 a g 67 písm.9) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení & 77a odst.4 písm.h) a j) a odst.5 písm.h) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“),obdržel dne 31.7.2019 žádost Mendelovy univelzity v Brně,IČO 62156489,Lesnické a dřevařské fakulty,se sídlem Zemědělská 3,613 00 Brno (dále také jen „žadatel“),ve věci:
<br> - povolení výjimky dle 5 56 odst.1 a 2 písm.d) ZOPK ze zákazů uvedených v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných druhů živočichů daných 550 odst.1 a 2 ZOPK škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů,konkrétně ze zákazů rušení (včetně plašení),odchytu (odchytem do klece,sklopce),držení,manipulace,dopravy (včetně uhynulých jedinců) - medvěda hnědého (Ursus ardos) a rysa ostrovida (Lynx /ynx);
<br> - povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných územích,zařazených v kategorii přírodní rezervace podle 5 43 odst.1 ZOPK,ze základních ochranných podmínek v přírodní rezervaci (dále též “PR“) Plenisko,Pa...

Načteno

edesky.cz/d/3277480

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz