« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Informace o konání 08. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Nebušice. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání 8. zasedání ZMČ Praha - Nebušice_.pdf [0,17 MB]
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – NEBUŠICE
<br> Úřad městské části
<br> Nebušická 128,Praha 619,164 00 Telefon 22096 1439 Fax 22096 0288 www.prahanebusice.cz
<br> e-mail: nebusice@prahanebusice.cz
<br>
INFORMACE o konání
<br> 8.zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Nebušice <.>
<br>
Městská část Praha – Nebušice v souladu s ustanovením § 60 odst.3 zákona 131/2000 Sb.<,>
o hlavním městě Praze,v platném znění,informuje o konání
8.zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Nebušice <,>
<br> svolaného Starostou městské části Praha – Nebušice <.>
<br>
<br> Místo konání: Zasedací místnost Úřadu městské části Praha – Nebušice,Nebušická 128 <,>
164 00,Praha - Nebušice
Doba konání: 30.9.2019 od 17:00 hodin
<br>
<br>
Navržený program:
<br>
1.Volba místostarosty MČ Praha-Nebušice <.>
2.Rozpočtová opatření MČ Praha-Nebušice ke dni 30.9.2019 <.>
3.Dodatek č.5 ke Smlouvě o dílo – Rekonstrukce Staré vodárny <.>
4.Provozní řád Staré vodárny <.>
5.Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha – Nebušice <.>
6.Úprava Směrnice o pronajímání bytů <.>
7.Nájemní smlouva – správcovský byt,K Vodárně 327,Praha-Nebušice <.>
8.Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou <.>
9.Způsob výběru nájemce (nejvyšší nabídka,sociální situace,služební),na jak dlouhou
<br> dobu,záměr,zvolení komise na výběr nájemníka <.>
10.Žádost o slevu nájmu sportovní haly ZUMBA <.>
11.Žádost o změnu Územního plánu – parc.č.1022/1,1022/4,1021,1018/3,k.ú <.>
<br> Nebušice <.>
12.Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání – část budovy bez
<br> č.p.– 1.NP o výměře 273 m2,část pozemku parc.č.1/1 o výměře 349 m2,k.ú <.>
Nebušice,ul.Nebušická,Praha – Nebušice <.>
<br> 13.Smlouva o výpůjčce části pozemku parc.č.1/1 k.ú.Nebušice <.>
14.Uplatnění předkupního práva – nemovitost,pozemek parc.č.14 vč.stavby č.p.74
15.Protokol č.PP/21/10/241/2019 o převodu přípojky kanalizace splaškové a dešťové –
<br> nástavba Domu služeb č.p.128 <.>
16.Smlouva o zřízení věcného břemene č.VV/G33/13648/1945494 – PREdistribuce,a s <.>...

Načteno

edesky.cz/d/3276344

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz