« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 9.9.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 9.9.2019
Usnesení ze zasedání ZM Dolní Bousov č.5/2019 ze dne 9.9.2019
<br> 1.ZM schvaluje směnu nově vzniklých pozemků dle GP č.1461-14/2019,a to pozemku p.č.219/3 o výměře 509 m² a p.č.217/4 o výměře 164 m²,oba k.ú.Dolní Bousov.Rozdíl výměr 345 m² XXX XXXXXXXXXXX odkoupí za cenu XXX Kč/m²,náklady spojené s převodem pozemků uhradí obě strany rovným dílem <.>
2.ZM schvaluje prodej pozemku p.č.1027/16,k.ú.Dolní Bousov o výměře 1021 m2,jenž vznikne na základě geometrického plánu č.1460-3/2019 z částí pozemků p.č.1027/2,1030/8 a 1030/11,vše k.ú.Dolní Bousov Miroslavu Vaníčkovi za cenu obvyklou,tj.500,- Kč/m² + DPH,náklady spojené s převodem uhradí kupující <.>
3.ZM schvaluje prodej pozemku p.č.1030/11,k.ú.Dolní Bousov,o výměře 1041 m2,jenž vznikne na základě geometrického plánu č.1460-3/2019 Jakubu Havlovi a Lucii Havlové za 500,- Kč/m² + DPH,náklady spojené s převodem uhradí kupující <.>
4.ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a zřízení věcného práva č.j.UZSVM/SMB/4030/2019-SMBM <.>
5.ZM schvaluje na základě bodu č.5 smlouvy o spolupráci s Domy Bechov,s.r.o <.>,závazek převzít vybudovaný vodovod,dešťovou kanalizaci,komunikaci a zpevněné plochy a veřejné osvětlení do svého vlastnictví <.>
6.ZM bere na vědomí návrh JRD Property s.r.o.na pořízení změny č.2 územního plánu města Dolní Bousov <.>
ZM nesouhlasí s pořízením změny č.2 územního plánu města Dolní Bousov <.>
7.ZM schvaluje uzavření Smlouvy o umožnění realizovat stavbu č.2626/00066001/2019/MH/HRU/SS mezi Středočeským krajem a městem Dolní Bousov <.>
8.ZM schvaluje podání žádosti ke Středočeskému kraji o budoucí bezúplatný převod části pozemku p.č.1839/1 k.ú.Dolní Bousov,na vybudování nového chodníku v ulici Tovární v Dolním Bousově <.>
9.Zastupitelstvo města Dolní Bousov potvrzuje členství města ve Sdružení český ráj,z.s.a zařazení všech katastrálních území města do turistické oblasti Český ráj <.>
10.ZM bere na vědomí informace podané v bodu 3) a bodu 6) zápisu <.>

Načteno

edesky.cz/d/3276216

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz