« Najít podobné dokumenty

Obec Želatovice - Veřejná vyhláška-Oznámení o konání společného jednání o návrhu ÚP Želatovice (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Želatovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vv Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Želatovice[1].pdf [0,14 MB]
Magistrát města Přerova
Odbor koncepce a strategického rozvoje
Oddělení územního plánování
Bratrská 34
750 11 Přerov 2
<br> pracoviště: Bratrská 34
tel.: +420 581 268 111 – ústředna
fax: +420 581 268 637
www.prerov.eu
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> Spis.zn.: MMPr/155070/2011
<br> Č.j.: MMPr/206976/2019
<br> Sp.sk.zn.: 326.1.A10
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> Datum: XX.XX.XXXX
<br> Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Želatovice
<br> Magistrát města Přerova,úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č.314/2002 Sb.<,>
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností <,>
ve znění pozdějších předpisů,místně příslušný podle vyhlášky č.388/2002 Sb <.>,o stanovení
správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou
působností,ve znění pozdějších předpisů,který jako orgán územního plánování (dále jen
úřad územního plánování) věcně příslušný podle ust.§ 6 odst.1 písm.c) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů pořizuje na žádost obce Želatovice Územní plán Želatovice,oznamuje
podle ust.§ 50 odst.3 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů,za použití ust.§ 20
stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 25 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů,že s návrhem Územního plánu Želatovice
v listinné podobě je možné se seznámit ode dne 23.09.2019 na úřadu územního plánování
v pracovních dnech,a to v pondělí a ve středu od 7 do 17 hodin,v úterý a ve čtvrtek
od 7 do 14 hodin,v pátek od 7 do 13 hodin.Od tohoto dne je návrh Územního plánu
Želatovice současně zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na internetových
stránkách www.prerov.eu <.>
<br> Návrh Územního plánu Želatovice v listinné podobě je rovněž k nahlédnutí na Obecním
úřadu Želatovice v režimu úředních hodin úřadu <.>
<br> Součástí projednání není vyhodnocení vlivů návrhu Územního plán...

Načteno

edesky.cz/d/3275232

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Želatovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz