« Najít podobné dokumenty

Obec Vrábče - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrábče.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám.Přemysla Otakara II,č.1/1
<br> Magistrát města České Budějovice |—.<.> _ _] Ing.Vlastislav Eliáš V'ZTOZdělovmlÉ; <.>
<br> Stavební úřad : W791 ' *.Č o.<.> : „ Kněžská „,<,> Dnesni urad Vrabče ! Ž [ 370 92 České Budějovice '
<br>,_.___z_ ? Došlo dne:
<br> Z.?f/ÝÍIW'ZW-=-= &' Internet: thp://www.c—budeiovice.cz * L's' "'QM—žfj """"""" [?l'm: 1_ Přílohy: „ ď - _J Značka: SU/23 74/2016 Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: Č.j.: SU/2374/2016-47 XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX houskovaj©c-hudejovice.cz XX.X.XXXX
<br> INFORMOVÁNÍ o PODANÉ ŽÁDOSTI
<br> „veřejná Vyhláška“
<br> Stavební úřad České Budějovice,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění účinném do 31.12.2017 (dále jen "stavební zákon"),obdržel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br>,ZTV pro 6 rodinných domů (komunikace a zpevněné plochy,kanalizace,el.rozvody NN,rozvody VO,přeložky nadzemního vedení NN a 02,terénní a sadové úpravy)
<br> (dálejen "stavba") na pozemku parc.č.298/10,298/14,298/19,298/23,307/7,307/12,307/14,318/1,1607/1,1607/8,1607/10,1619/1,1620/1,1620/36 v katastrálním území Slavče,kterou dne 30.3.2016 podali:
<br> XXXXX XXXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Zastávka-Pod Klukem 210,Vrábče,370 01 České Budějovice 1 <,>
<br> XXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Ves-Na Návsi 10,Vrábče,370 01 České Budějovice 1,které zastupuje
<br> Ing.Areh.XXXXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,nám.5.května 141,378 16 Lomnice nad Lužnicí
<br> Stavba obsahuje:
<br> SO Ol komunikace a zpevněné plochy
<br> SO 02 Kanalizace
<br> SO 03 Rozvody NN
<br> SD 04 Rozvody VO
<br> SO 05 Přeložky stávajících síti (nadzemní vedení NN,nadzemní vedení 02) SO 06 Terénní a sadové úpravy
<br> Správní orgán touto písemností informuje občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky,jejich hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny,ve smyslu 5 70 odst.2 zákona č.1 14/ 1992 Sb <.>,o ochraně přírod...

Načteno

edesky.cz/d/3275206

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vrábče
30. 07. 2020
30. 07. 2020
28. 07. 2020
28. 07. 2020
28. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vrábče      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz