« Najít podobné dokumenty

Obec Vrábče - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrábče.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám.Přemysla Otakara II,č.1/1
<br> Magistrát města České Budějovice |—.<.> _ _] Ing.Vlastislav Eliáš V'ZTOZdělovmlÉ; <.>
<br> Stavební úřad : W791 ' *.Č o.<.> : „ Kněžská „,<,> Dnesni urad Vrabče ! Ž [ 370 92 České Budějovice '
<br>,_.___z_ ? Došlo dne:
<br> Z.?f/ÝÍIW'ZW-=-= &' Internet: thp://www.c—budeiovice.cz * L's' "'QM—žfj """"""" [?l'm: 1_ Přílohy: „ ď - _J Značka: SU/23 74/2016 Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: Č.j.: SU/2374/2016-47 XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX houskovaj©c-hudejovice.cz XX.X.XXXX
<br> INFORMOVÁNÍ o PODANÉ ŽÁDOSTI
<br> „veřejná Vyhláška“
<br> Stavební úřad České Budějovice,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění účinném do 31.12.2017 (dále jen "stavební zákon"),obdržel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br>,ZTV pro 6 rodinných domů (komunikace a zpevněné plochy,kanalizace,el.rozvody NN,rozvody VO,přeložky nadzemního vedení NN a 02,terénní a sadové úpravy)
<br> (dálejen "stavba") na pozemku parc.č.298/10,298/14,298/19,298/23,307/7,307/12,307/14,318/1,1607/1,1607/8,1607/10,1619/1,1620/1,1620/36 v katastrálním území Slavče,kterou dne 30.3.2016 podali:
<br> XXXXX XXXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Zastávka-Pod Klukem 210,Vrábče,370 01 České Budějovice 1 <,>
<br> XXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Ves-Na Návsi 10,Vrábče,370 01 České Budějovice 1,které zastupuje
<br> Ing.Areh.XXXXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,nám.5.května 141,378 16 Lomnice nad Lužnicí
<br> Stavba obsahuje:
<br> SO Ol komunikace a zpevněné plochy
<br> SO 02 Kanalizace
<br> SO 03 Rozvody NN
<br> SD 04 Rozvody VO
<br> SO 05 Přeložky stávajících síti (nadzemní vedení NN,nadzemní vedení 02) SO 06 Terénní a sadové úpravy
<br> Správní orgán touto písemností informuje občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky,jejich hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny,ve smyslu 5 70 odst.2 zákona č.1 14/ 1992 Sb <.>,o ochraně přírod...

Načteno

edesky.cz/d/3275206

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrábče      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz