« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - strategicky plan rozvoje obce Dolany18-22.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

strategicky plan rozvoje obce Dolany18-22.pdf
Strategický plán rozvoje Obce Dolany 2018 – 2022
<br>
<br> 2
<br> A.Charakteristika obce
1.Území
<br> 1.1 Poloha
<br> Obec Dolany se nachází ve východní části Čech.Je součástí Královéhradeckého kraje,leží v okrese Ná-
<br> chod a spadá pod obec s rozšířenou působnosti Jaroměř.Z obce jsou dobře dostupná větší města (např <.>
<br> vzdálenost do Jaroměře jsou pouze 4 km).Další města jako Náchod,Česká Skalice jsou vzdalena do 20
<br> km.Velmi dobrá je i dostupnost krajského města Hradec Kralové,které leží ve vzdálenosti 25 km.Dalši
<br> velké,krajské město Pardubice je vzdáleno 50 km <.>
<br> Obec má jedno katastrální území,dělí se na 5 místních částí: Dolany,Čáslavky,Krabčice,Sebuč a Svi-
<br> nišťany.Obec Dolany se nachazí v nadmořské výšce 274 m.Její uzemí leží v nadmořské výšce 254-336
<br> m.Nejnižší bod 254 m najdeme v místě,kde území obce opouští řeka Úpa.Naopak nejvyšší bod (336 m)
<br> se nachází ve Svinišťanech (Ovčín).Obcí protékají dvé řeky – již zmiňovaná Úpa a Běluňka.Z celkového
<br> katastralního území obce 16,78 km² zaujímá orná půda 59,5 %,lesy tvoří 6,8 % a louky zabírají 18,8 %
<br> vyměry obce <.>
<br> 1.2 Historické souvislosti
<br> První písemná zmínka o Dolanech pochází z roku
<br> 1549 v zápisech úředních knih archivu Jaroměř-
<br> ského.Historicky doloženou nejstarší částí jsou
<br> Krabčice se zmínkou o existenci z roku 1385.Pr-
<br> vopočátky vzniku obce jsou však mnohem starší
<br> a byly dány kvalitou půdy,která umožňovala ze-
<br> mědělskou činnost.V roce 1960 se staly Dolany
<br> střediskovou obcí a dodnes vykonavají správu pro
<br> ostatní mistní části obce <.>
<br>
<br> 3
<br> 2.Obyvatelstvo
<br> 2.1 Demografická situace
<br> Aktualní počet obyvatel obce je 668 (k 30.10.2018) a má v posledních deseti letech mírně vzrůstající
<br> tendenci.Od roku 2001 přibylo přibližně 47 obyvatel.Počet narozenych dětí se v posledních deseti letech
<br> pohyboval od 2 do 13 dětí ročně.Věkové poměry jsou v obci dobré.Podíl skupiny dětí do 15 let (poče...

Načteno

edesky.cz/d/3273926

Meta

EIA   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz