« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Záměr na prodej pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
0 B E C Leskovec nad Moravicí
<br> Leskovec nad Moravicí (3.42,793 68 pošta Dvorce
<br> !%
<br> č.j.LESK-481/2019
<br> OBEC Leskovec nad Moravicí vyhlašuje záměr na prodej pozemku z majetku obce OKRES: CZOBOl Bruntál,3801
<br> OBEC: 597546 Leskovec nad Moravicí ]ÍZEÍFí VLAS'INÍCTVÍ 146 KAT.ÚZEMÍ: 680010 Leskovec nad Moravicí
<br> *POZEMEK* Parcela Výměra[m2 ] Druh pozemku Způsob využití KN_ 32/6 377 (část 6) ostatní plocha neplodná půda
<br> KN 32/11 69 (část 0,27) ostatní plocha neplodná půda
<br> Obec Leskovec nad Moravicí vyhlašuje záměr na prodej části z pozemků parc.č.32/6 ostatní plocha neplodná půda a z pozemku č.32/ 1 1 ostatní plocha neplodná půda v k.ú.Leskovec nad Moravicí,dle geometrického plánu č.698—58/20 19 za cenu nejméně 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené <.>
<br> Písemné nabídky na kupní cenu mohou předložit Záie'nfici v uzavřené obálce označené: „Prodej pozemku parc.č.32/6 a 32/11 — NEOTVIJRA'I'“ do “'7.10.2019 ato poštou nebo předat osobně do kanceláře obecního úřadu v Leskovci nad Moravicí nejpozději do 16:00 hodin <.>
<br> 7
<br>.<.>,„.„.„„ c/f V Leskovc1 nad Morav1c1 20.zam „019 OBEC “„ (<,[ „) tankovou; nad :WM / [ / “493 00 měn Umma u azuritu? /
<br> XXXXXXX XXXXX starosta obce
<br> Přílohy: Geometrický plán č.XXX-XX/XXXX
<br> Lenkovec nad Moravia._ 793 58 pošta Dverca u Brur
<br> ' \ eff—ví „".ff '\wj Vyvěšenoz20.09.2019 ; (jižním—u a.!KAL -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> __.<.> _.35 L <,>
<br> Sejmuto :
<br> Telefon: 554 731 001,e-mail: obec©leskovecnadmoravici.eu,IČ: 00296155,č.ú.: 5529771/0100
<br> Seznam smrad/ic (S-J TSK)
<br> Soufadn'ce pro zápis do KN Smrad/rice určena mare/vm
<br> C/s/a K
<br> bodu Y X „3% Y X Poznamka 479—11 520199152 108858595 4 roh budovy 479-26 520191591 108857323 4 barevna znacka 480-7 520184189 108857980 3 roh budovy 480-18 520191.19 108857788 4 roh budovy 1 520191572 108857284 3 roh budovy 2 512019019 108857375 3 roh budovy 3 520197152 108857852 4 roh budovy 4 52019029 108857173 4 barevna znacka
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3273539


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz