« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Plesná - 105-19 Kanalizace splašková - II. etapa (Vlnitá).pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Plesná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

105-19 Kanalizace splašková - II. etapa (Vlnitá).pdf
1/4
<br> Úřad městského obvodu Planá _ plsamnoatov.<.> :č.iii.—I !Q _,„ a d :.<.> „ aw: Magistrat mesta Ostravy 3:01:12: "' „.odbor dopravy nsprlvnost :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._ souběžnčzvdejněmm Vaše značka: Ze dne: Č.j.: SMC/5 15689/19/OD/pro.Sp.zn.: S-SMO/501828/19/OD/3 ROZdě'ovmk Vyřizuje: Ing.Procházka Telefon: +420 599 442 390 Fax: +420 599 442 034 _ ?; E-mail: tprochazka©ostrava.cz " Datum: 2019-09-13 „.?.a/0/9 l/ÉV „zeze/W ;,%
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Kanalizace splašková Plesná - II.etapa,II.část,ul.Vlnitá,Ostrava
<br> Opatření obecné povah y
<br> podle 55171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle 577,odst.5,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br> Příkaz o dopravním značení (dočasném)
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle 5124,odst.6,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle 52,zákona č.314/2002 Sb.a 519,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice II.-Ill.tř.a pro místní komunikace I.-ll.tř.ve svém územním obvodu ve smyslu 577,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,se souhlasem Dl MŘ Policie ČR Ostrava č.j.KRPT- 3847-92/ČJ-2019-070706 přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.5540 / 19
<br> ul.Vlnitá
<br> Podmínky příkazu:
<br>.Příkaz bude proveden podle ověřených příloh: Kanalizace splašková Plesná — II.etapa,II.část,B.4.Zásady organizace výstavby (výkr.č.PRO- 10333- B4.9 a —B.4.14 zprac.PROJEKT 2010 s.r.o <.>,05/2018,formáty 6A4,6A4,6A4,6A4,8A4,8A4 —za účelem zveřejnění zmenšeno na 6x A4 + 2x A4 výpočet cyklu kyvadlové SSZ) <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené v bodě č.6 příkazu bude dopr.značení a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ.stavu <.>
<br> 3.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení 562,odst.6,záko...

Načteno

edesky.cz/d/3273104

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Plesná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz