« Najít podobné dokumenty

Město Lomnice nad Popelkou - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 8. 10. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lomnice nad Popelkou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ed_50_19
OZNÁMENÍ o PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODAVKY ELEKTRINY 75 ma
<br> Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce,a.s <.>,si Vás dovolujeme podle 5 25 odst.5 zákona č.458/2000 Sb <.>,v platném znění,tímto způsobem informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:
<br> DATUM 08.10.2019 OD 7:30 hod.DO 10:00 hod <.>
<br> OBEC/RMSTNÍČÁST
<br> Lomnice nad Popelkou
<br> UUCE/DOTČENÁLOKAUTA/DOPLNUMCÍPOZNÁMKY
<br> Lomnice nad Popelkou,V místě vyvěšení oznámení
<br> Upozornění: Provozovatele vyroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy <.>
<br> Přerušení dodavky elektřiny se uskuteční v souladu s ustanoveními 5 25 odst.3 písm.o) bod 5 a písm.d) bod 6 zákona č.458/2000 Sb.(energetický zákon),v platném znění,z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy.a to v nezbytně nutném rozsahu s ohledem na zákazníky.V této souvislosti si Vás dovolujeme zároveň upozornit,že dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v této době považovat za zařízení pod napětím,a proto Vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku <.>
<br> Děkujeme Vám za pochopení.ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br> Děčín,Děčín IV-Podmokly,Tepiioká 874/8,PSČ 405 02 | IČO 24729035 | DIČ 0224729035 spoiečnost zapsaná v obch.rejstříku vedeném Krajským soudem v Usti nad Labem,sp.zn.B 2145 bezplatná kontaktni iinka ČEZ Distribuce: 800 850 850 (hlášeni poruch,distribuční požadavky,info)
<br> efmaii: into©oezdistribuoecz | www.cezdistribuoe.cz
<br> S K U PI N A Č E Z www.cezdistribuce.cz/odstavky kontaktní linka 800 850 860
ed_49_19
OZNÁMENÍ o PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODAVKY ELEKTRINY
<br> Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce,a.s <.>,si Vás dovolujeme podle 5 25 odst.5 zákona č.458/2000 Sb.<.> v platném znění,tímto způsobem informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:
<br> DATUM 08.10.2019 OD 12:30 hod.00 15:00 hod <.>
<br> OBEC/“MSTNÍČÁST.Lomnice nad Popelkou - Košov ' Huai“ - „O.QIPO V
<br> ULICE ! DOTČENÁ LOKALITA / DOPLNUJÍCÍ POZNÁMKY
<br> Košov V místě vyvěšení oznámení
<br> Upozornění: Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.Přerušení dodavky elektřiny se uskuteční v souladu s ustanoveními © 25 odst.3 písm.o) bod 5 a písrn.d) bod 6 zákona č.458/2000 Sb.(energetický zákon),v platném znění.z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy,ato v nezbytně nutném rozsahu s ohledem na zákazníky.V této souvislosti si Vás dovolujeme
<br> zároveň upozornit,že dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné iv této době považovat za zařízení pod napětím,a proto Vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku <.>
<br> Děkujeme Vám za pochopení.ČEZ Distribuce,a.5 <.>
<br> Děčín - Děčín lvi-Podmokly,Teplická 874/8,PSČ 405 02 | iČO 25329055 | DiČ 0224729035 společnost zapsaná v obch.rejstříku vedeném Krajským soudem v Usti nad Labem.Sp.zn.B 2145 bezplatná kontaktní linka CEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch,distribuční požadavky,info)
<br> e-rnail: inío©cezdistribucecz | www.cezdistribuceoz
<br> 5 K U PIN A Č E Z www.cezdistribuce.cz/odstavky kontaktni linka 800 850 860
ed_48_19
OZNÁMENÍ o PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODAVKY ELEKTRINY
<br> Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti čEZ Distribuce,a.s <.>,si Vás dovolujeme podle 5 25 odst.5 zákona č.458/2000 Sb <.>,v platném znění,tímto způsobem informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:
<br> DATUM 08.10.2019 OD 10:00 hod.DO 12:30 hod <.>
<br> OBEC/RMSTNÍČÁST
<br> Lomnice nad Popelkou - Košov
<br> ULICE / DOTČENÁ LOKALITA / DOPLNUJÍCÍ POZNÁMKY
<br> Košov V místě vyvěšení oznámení
<br> Upozornění: Provozovatele vyroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy <.>
<br> Přerušení dodávky elektřiny se uskuteční v souladu s ustanoveními % 25 odst.3 písm.o) bod 5 & písm.d) bod 6 zákona č.458/2000 Sb.(energetický zákon),v platném znění,z důvodu provádění piánovaných prací na zařízení distribuční soustavy,a to v nezbytně nutném rozsahu s ohledem na zákazníky.V této souvislosti si Vás dovolujeme zároveň upozornit,že dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v této době považovat za zařízení pod napětím,a proto Vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku <.>
<br> Děkuieme Vám za pochopení.ČEZ Distribuce,a.5 <.>
<br> Děčín - Děčín lv-Podmokiy,Teplická 874/8,PSČ 405 02 | IČO 24729035 | DIČ CZ24729035 společnost zapsaná v oben.rejstříku vedeném Krajským soudem v Ustí nad Labem.sp.zn.B 2145 bezplatná kontaktní links CEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch.distribuční požadavky,info)
<br> email: inio©cezdistribucecz | www.cezdistribucecz
<br> SK U PIN A Č EZ www.cezdistribuce.cz/odstavky kontaktni linka 800 850 860
<br> a? m „Oo/(% //Úf /Z “%
<br> „__/' ;;?š-rfi.ws" ? '- ' „jm "lir

Načteno

edesky.cz/d/3272846

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lomnice nad Popelkou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz