« Najít podobné dokumenty

Obec Přeskače - Návrh závěrečného účtu DSO Sever Znojemska za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přeskače.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE
Svazek obcí Sever Znojemska,IČO 70894957 KEO4 1.5.14 R50a
<br> Přehled pohybu majetku podle druhu pohybu a třídy
<br> za období od 01/2018 do 12/2018
<br> Aktuální období 01/2019
Vybraný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Nedokončený a pořizovaný maj <.>
Zálohy na majetek
Drobný hmotný majetek
Drobný nehmotný majetek
Dlouhodobý majetek k prodeji
Kulturní předměty
<br> Inventární číslo Název Umístění
Datum
zařazení
<br> Datum
pohybu
<br> Období
zpracování
<br> Číslo
dokladu Částka Zůstatková cena
<br> 101 Nákup (bez zaúčtování)
Třída 18 Drobný nehmotný majetek
<br> 137 www stránky svazku 05.03.2018 05.03.2018 12/2018 700129 14 520,00 0,00
Za třídu 18 (počet 1) 14 520,00 0,00
<br> Třída 22 Samostatné movité věci
<br> 61 zametací kartáč ZK5 1550 UH 25.09.2018 25.09.2018 09/2018 700026 95 202,00 95 202,00
68 AVIA kontejner,nosnost 7 t 10.12.2018 10.12.2018 12/2018 700060 48 400,00 48 400,00
<br> Za třídu 22 (počet 2) 143 602,00 143 602,00
<br> Třída 28 Drobný hmotný majetek
<br> 55 rozmetadlo tažené KRH 03 Everest 01.02.2018 01.02.2018 02/2018 700005 24 500,00 0,00
56 sekačka HONDA HRG 536 SD 08.03.2018 08.03.2018 03/2018 700008 18 490,00 0,00
57 Křovinořez Stihl FS260 10.09.2018 10.09.2018 09/2018 700021 20 590,00 0,00
58 klimatizace ACP-12CH35AEMI R32 10.09.2018 10.09.2018 09/2018 700022 17 495,00 0,00
59 vozík Vario A 08.2 + op.kolečko,pochozí blatník 24.09.2018 24.09.2018 09/2018 700023 26 706,00 0,00
60 benzínová sekačka Honda HRX476VK 26.09.2018 26.09.2018 09/2018 700024 24 990,00 0,00
62 Aku vrtací šroubovák příklepový ASP 18V-2A
<br> 1,5Ah
16.10.2018 16.10.2018 10/2018 700050 6 689,00 0,00
<br> 63 bruska úhlová EBU 13-11 125mm/1100W 16.10.2018 16.10.2018 10/2018 700051 3 699,00 0,00
64 nabíječka autobaterií FL 2213D 6/12/24V automat 16.10.2018 16.10.2018 10/2018 700052 4 702,50 0,00
65 svářečka invertor GAMA 166 včetně kabelů 16.10.2018 16.10.2018 10/2018 700053 6 851,50 0,00
67 vozík Vario A 08.2 + op.kolečko 14.11.201...
ZDE
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Svazek obcí Sever Znojemska Běhařovice 43,671 39 Běhařovice
<br> 708949572018 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 86 200,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 298 900,00 271 107,70314,51 90,70
<br> 0000 0,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 180 000,00 180 000,000,00 100,00
<br> 0000 0,004221 Investiční přijaté transfery od obcí 98 500,00 98 402,000,00 99,90
<br> 86 200,00 577 400,00 549 509,700000 * 637,48 95,17
<br> 86 200,00 577 400,00 549 509,70000 ** 637,48 95,17
<br> 3699 0,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 39 900,00 39 840,000,00 99,85
<br> 3699 0,002321 Přijaté neinvestiční dary 248 600,00 248 600,000,00 100,00
<br> 0,00 288 500,00 288 440,00Ostatní záležitosti bydlení,komunál.služeb a územ.rozvoje3699 * 0,00 99,98
<br> 0,00 288 500,00 288 440,00Ostatní činnosti v oblasti bydlení,komunál.služ.a územ.rozv.369 ** 0,00 99,98
<br> 86 200,00 865 900,00 837 949,70PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 96,77972,10
<br> strana 1.1
<br>
<br> II <.>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b 1 2 3
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku% %
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> 3699 28 400,005021 Ostatní osobní výdaje 63 300,00 63 260,00222,75 99,94
<br> 3699 400,005038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00 400,00100,00 100,00
<br> 3699 24 500,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 552 900,00 552 846,702 256,52 99,99
<br> 3699 1 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 900,00 11 553,001 155,30 97,08
<br> 3699 2 500,005164 Nájemné 2 50...
ZDE
Kraj ský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obci Žerotínovo nám.3
<br> 601 82 Brno
<br> Svan.: s - JMK 52300/2018 OKP C.j.: JMK.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./2019
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> SVAZEK OBCÍ SEVER ZNOJEMSKA,okres Znojmo
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 25.září 2018 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 11.března 2019.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanoveni © 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Medlice Medlice 58 671 40 Tavíkovice
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr.XXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření
<br> vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX — pověřena vedením odboru kontrolního & právního
<br> Kraj ského úřadu Jihomoravského kraj e <.>
<br> Při přezkoumání byla přítomna: XXXXX XXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v Q 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanoveni © 2 odst.3 zákona () přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 17.července 2018,a to doručením písemného oznámeni svazku obcí n...
ZDE
Svazek obcíSever Znojemska Návrh závěrečného účtu za
<br> Svazek obcí Sever Znojemska
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2018
<br> Údaje o organizaci Název Adresa
<br> IČ Právníforma Předseda
<br> Kontaktní údaje
<br> Web E-mail
<br> sestavený ke dni 31.12.2018
<br> Svazek obcí Sever Znojemska Běhařovice 43
<br> 671 39 Běhařovice 70894957
<br> Svazek obcí
<br> XXXXX XXXX
<br> www.severznojemska.cz starosta©mikulovice.eu; obec©med|ice.cz
<br> Doplňující údaje o organizaci Svazek obcí Sever Znojemska vznikl v roce 2000 jako všestranný.Členskými obcemi jsou Běhařovice <,>
<br> Horní Kounice,Křepice,lVledlice,Mikulovice,Němčičky,Přeskače,Rudlice,Slatina,Tavíkovice a Újezd <.>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> [.Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> Il.Majetek
<br> ||l.Komentáře k tabulkám,doplňující informace |< hospodaření svazku
<br> l\/.Závěr
<br> rok 2018
<br> KEO—W 1.11.273
<br> Strana 1/5
<br> Svazek obcí Sever Znojemska
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2018
<br> l.Rozpočtové hospodaření dle tříd — detailně
<br> P R | J M Y Položka Skutečnost RozeoceÍ % Ramose? % Rozdíl schvaleny upraveny Třída 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3984000 000 0.00 3990000 99.85 60.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 24860000 0.00 0.00 24860000 100.00 0.00 Třída 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY 28844000 0.00 000 28850000 99.98 60.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 27110770 8620000 314.51 29890000 90.70 2779230 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 18000000 0.00 000 18000000 100.00 0.00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 9840200 0.00 0.00 9850000 99.90 98.00 Třída 4 PŘlJATÉ TRANSFERY 54950970 8620000 637.48 57740000 95.17 2759030 PRIJ MY CELKEM 83794970 8620000 972.10 86590000 96.77 2795030 V Y D A J E Položka Skutečnost Rozpocet % Rozpocet % Rozdíl schvaleny upraveny Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skuteč...

Načteno

edesky.cz/d/3272154

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přeskače      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz