« Najít podobné dokumenty

Město Nový Jičín - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nový Jičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP - stanovení + situace - deska.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Odbor dopravy
<br> Masarykovo nám.1,741 01 Nový Jičín pracoviště Divadelní 1,741 01 Nový Jičín
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše č.j.: OD/68708/2019/Hod
<br> Spis.značka: OD/54185/2019/Hod Obec Bartošovice Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXXXXX Bartošovice č.p.XXX Telefon: XXX XXX XXX 742 54 BARTOŠOVICE Mobil:
<br> E-mail: thodslavsky©novyjicin-town.cz
<br> Datum: 19.9.2019
<br> Veřejná vyhláška
<br> Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Nový Jičín,odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),vydává jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.500/2004 Sb <.>,o správním řízení,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),toto opatření obecné povahy podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,ve věci místní úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> Městský úřad Nový Jičín,odbor dopravy,na žádost Obce Bartošovice,Bartošovice 135,742 54 Bartošovice,IČO: 00297721,a po předchozím písemném souhlasném vyjádření příslušného dotčeného orgánu,Policie ČR,KŘP MS kraje,DI XXXX Jičín,Sv.Čecha XX,XXX XX Nový Jičín,vydaného dne 15.07.2019 pod č.j.KRPT-151221-1/ČJ-2019-070406,vyhovuje žádosti a tímto
<br> stanoví
<br> místní úpravu provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení 9 77 odst.5 zákona o silničním provozu,spočívající ve stanovení dopravního značení a umístění zpomalovacích polštářů na místní komunikaci v obci Bartošovice,u domu č.p.148,na parcele č.968,v k.ú.Bartošovice a stanovení vodorovného dopravního značení na silnici Ill/46428,parcela č.2830/1,v k.ú.Bartošovice,před křižovatkou u kostela Sv.Ondřeje,XXXXX a XXXXX,ve směru od města Studénka,dle přiložené situace dopravního značení,a pro umístění se stanoví tyto podmínky:
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3271569

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nový Jičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz