« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
:
<br> )( o o s
<br> KUPAXOOS4GHF
<br> Illlllllllllllllll
<br> P A
<br> Krajský úřad Pardubického kraje
<br> OŽPZ - oddělení integrované prevence
<br> Váš dopis zn.: 093—1í201QIFAJ
<br> Ze dne: 12.09.2019
<br> Číslo jednací: KrÚ 68049/2019
<br> Spisová značka: SpKrÚ 67201/2019 OŽPZ OIP Dle rozdělovníku Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: j.kucera©pardubickykrajcz
<br> Mobil:
<br> Fax:
<br> Datum 18.09.2019
<br> OZNÁMENÍ
<br> zahájení řízení o vydání integrovaného povolení
<br> Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „úřad“),jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení 5 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a věcně příslušný úřad podle ustanovení 5 33 písm.a) zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),obdržel dne 12.9.2019 podle ust.53 zákona žádost společnosti AGRICOL s.r.o <.>,T.Novákové 521,Horní Předměstí,572 01 Políčka,IČO 465 06 721,zastoupené na základě plné moci lng.Pavlem Fajmonem,Artura Krause 2367,530 02 Pardubice,IČO 881 75 014,o vydání integrovaného povolení pro zařízení
<br> „Úprava a zpracování mléka pro účely dalšího potravinářského využití — AGRICOL s.r.o <.>,závod Polička“ <.>
<br> Zařízení je zařazeno v kategorii č.6.4.písm.c) „Úprava a zpracování pouze mléka při kapacitě odebíraného mléka větší než 20 t za den v průměru za rok“ dle přílohy č.zákona <.>
<br> Řízení o vydání integrovaného povolení bylo podle ustanovení 5 3 odst.1 zákona zahájeno dnem doručení žádosti úřadu.Úřad v souladu s ustanovením 5 8 odst.1 zákona postupuje žádost k vyjádření účastníkům řízení
<br> a příslušným správním úřadům.Dále žádost v souladu s ustanovením š 11 odst.1 zákona zasílá k posouzení odborně způsobilé osobě <.>
<br> Úřad podle ustanovení 9 8 odst.2 zákona oznamuje zveřejnění stručného ...

Načteno

edesky.cz/d/3271560

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Pardubický kraj
26. 05. 2020
26. 05. 2020
26. 05. 2020
26. 05. 2020
26. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz