« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
:
<br> )( o o s
<br> KUPAXOOS4GHF
<br> Illlllllllllllllll
<br> P A
<br> Krajský úřad Pardubického kraje
<br> OŽPZ - oddělení integrované prevence
<br> Váš dopis zn.: 093—1í201QIFAJ
<br> Ze dne: 12.09.2019
<br> Číslo jednací: KrÚ 68049/2019
<br> Spisová značka: SpKrÚ 67201/2019 OŽPZ OIP Dle rozdělovníku Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: j.kucera©pardubickykrajcz
<br> Mobil:
<br> Fax:
<br> Datum 18.09.2019
<br> OZNÁMENÍ
<br> zahájení řízení o vydání integrovaného povolení
<br> Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „úřad“),jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení 5 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a věcně příslušný úřad podle ustanovení 5 33 písm.a) zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),obdržel dne 12.9.2019 podle ust.53 zákona žádost společnosti AGRICOL s.r.o <.>,T.Novákové 521,Horní Předměstí,572 01 Políčka,IČO 465 06 721,zastoupené na základě plné moci lng.Pavlem Fajmonem,Artura Krause 2367,530 02 Pardubice,IČO 881 75 014,o vydání integrovaného povolení pro zařízení
<br> „Úprava a zpracování mléka pro účely dalšího potravinářského využití — AGRICOL s.r.o <.>,závod Polička“ <.>
<br> Zařízení je zařazeno v kategorii č.6.4.písm.c) „Úprava a zpracování pouze mléka při kapacitě odebíraného mléka větší než 20 t za den v průměru za rok“ dle přílohy č.zákona <.>
<br> Řízení o vydání integrovaného povolení bylo podle ustanovení 5 3 odst.1 zákona zahájeno dnem doručení žádosti úřadu.Úřad v souladu s ustanovením 5 8 odst.1 zákona postupuje žádost k vyjádření účastníkům řízení
<br> a příslušným správním úřadům.Dále žádost v souladu s ustanovením š 11 odst.1 zákona zasílá k posouzení odborně způsobilé osobě <.>
<br> Úřad podle ustanovení 9 8 odst.2 zákona oznamuje zveřejnění stručného ...

Načteno

edesky.cz/d/3271560

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Město Nový Jičín - -
Obec Osová Bítýška - -
Obec Vrbičany - -
Pardubický kraj - -
Obec Rozsochy - -
Obec Rozsochy - -
Obec Rozsochy - -
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz