« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Oznámení zeměměřičského úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení zeměměřičského úřadu
44 & ýš/xťď/f/
<br> 4,3 „Já/() <.>,„,v,<,> „ /=) ft) Béďa-ÍŽMV ; " : ZEMEIVIERICKY URAD „ W,; gyga/Muf,m/ Pod sídlištěm 9,18211 Praha 8 P.0.Box 21 Město Slaný Velvarská 136/1 Slaný 1 274 01 ID XXX.schr.: hXjbXtX VÁŠ DOPIS ZN.<.> ! ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / TELEFON v PRAZE DNE ZÚ—00957/2019 — Zahradníček 284041643 1.3.2019 13600
<br> Věc: Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED© v roce 2019
<br> Zeměměřický úřad (dále jen „ZÚ“) je organizační složkou státu a vykonává na základě šSa písm.e) zákona č.359/1992 Sb <.>,o zeměměřických a katastrálních orgánech správu Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED©).Správa ZABAGED© je podle & 4 písm.e) zákona č.200/1994 Sb.zeměměřickou činností ve veřejném zájmu.Ustanovení & 451 zákona č.200/1994 vymezuje obsah,správu,užití a rozšiřování dat databáze.Podrobněji určuje předmět aobsah správy databáze formy poskytování a podmínky užití prováděcí vyhláška č.31/1995 <.>
<br> V souladu svýše uvedenými zákony probíhá plánované terénní topografické šetření pro aktualizaci dat ZABAGEDĚ <.>
<br> Oznamujeme vám proto,že v rámci plnění úkolů v roce 2019 budou provádět zaměstnanci ZÚ místní topografické šetření pro obnovu ZABAGED© ve správním obvodu rozšířené působnosti vaši obce,viz grafická příloha,na území mapového listu ZM 12-12 podle kladu Základní mapy měřítka 1 : 50 000 <.>
<br> V souladu s Q 6 odst.4 zákona č.200/1994 Sb.vás žádám o předání této informace městským a obecním úřadům působícím ve vymezeném prostoru a ovyvěšení tohoto oznámení na úředních deskách.Současně vás žádám o součinnost v případě,že se na vás,nebo jednotlivé městské nebo obecní úřady,obrátí pověřeni zaměstnanci ZÚ <.>
<br> Obsahem místního topografickěho šetření je prověřit osobně nebo dotazem charakter těch objektů a jejich vlastnosti,vedených v ZABAGEDĚ,které jsou zjiných zdrojů,využívaných pro aktualizaci,(letecké měřické snímky,ortofoto,data z leteckého laserového skenování,výstupy zjiných informačních systémů veře...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz