« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Zápis ze zastupitelstva 5.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zastupitelstva 5.6.2019
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Zichovec,konaného dne 5.6.2019 od 19 hodin
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Zichovec bylo zahájeno v 19:00 hodin v zasedací místnosti v budově Obecního úřadu starostou obce Romanem Vorlíčkem dále takéjako „předsedající“ <.>
<br> Předsedající konstatoval,že přítomnoje 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 9.takže zastupitelstvoje usnášeníschopné (% 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXX,XXXXXX XXXXXX DiS <.>,Michal Švaj ka,XXXX XXXXXXX.lng.XXXXXXX XXXXXXX a XXXXX XXXXXXX
<br> Omluveni: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX.lng.XXXXX XXXXXXXXXXXXX
<br> Odchod: XXXXXX XXXXXX ve XX.XX hod <.>
<br> Hosté: lng.Arch.Jaromír Veselák„ lng.XXXXX XXXXX.Ing.XXXX XXXXX & lng.XXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu lng.Martinu Ebertovou a XXXXX Novotného a zapisovatelem Lucii Rohlovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č„ 2252019: Zastupitelstvo obce Zichovec určuje ověřovatele zápisu lng.Martinu Ebertovou a XXXXX Novotného a zapisovatelem Lucii Rohlovou Výsledek hlasování: ProfProti/Zdrželí se „„ 7/0f0 - Usnesení č.22 /2019 bvlo schváleno <.>
<br> Návrh usnesení č <.>,22/2010: V\hmínoecni nim om úředních hodin
<br> Starosta seznámil přítomné s vyhodnocením provozu úředních hodin a navrhuje od XXXXXXXX do konce srpna omezený provoz z důvodu dovolených.Úřední hodiny přes léto budou zveřejněny na internetových stránkách obce a vývěsce OÚ.Návrh je první středa v měsíci červenci a srpnu od 17-19 hodin <.>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje omezený provoz úředních hodin OÚ přes léto <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro/Proti/Zdrželi se — 7/0/0 — Usnesení č.27/2019 bylo schváleno <.>
<br> Návrh usnesení č.23/2030: i-řosnnzení navýšení ;rošístkv na odcšzcní a vandal
<br> Starosta seznámil přítomné s posouzením navýšení pojistného na odcizeni a vandalismus.U odcizení majetku navrhuje nav...

Načteno

edesky.cz/d/3269321

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz