« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Pozvánka na zastupitelstvo 5.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zastupitelstvo 5.6.2019
O b e c Z i c h o v e c
<br>
<br> Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Zichovce
<br>
<br> Na základě čl.II.Jednacího řádu zastupitelstva obce,vydaného dne 28.11.2006,svolávám
<br> zasedání zastupitelstva obce Zichovec <.>
<br>
Místo konání:
<br>
<br>
Obecní úřad – zasedací místnost
<br>
<br>
Doba konání:
<br>
<br> 05.06.2019 od 19:00 hod
<br>
<br>
Navržený
program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu zastupitelstva
3) Posouzení projektu RD Husákových
4) Posouzení návrhu zastřešení kontejnerů
5) Schválení podpisu příkazní smlouvy v rámci výstavby nové ČOV
6) Vyhodnocení provozu úředních hodin
7) Posouzení navýšení pojistky na odcizení a vandal
8) Posouzení osázení břehu kolem rybníka
9) Schválení závěrečného účtu roku 2018
10) Schválení účetní závěrky 2018
11) Rozpočtové opatření
12) Diskuse
13) Závěr
<br>
<br>
<br>
<br> v Zichovci dne 28.05.2019
XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
Rozdělovník:
XXXXX XXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXXXXX <,>
XXXXXX XXXXXX DiS <.>,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3269318

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz