« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Zápis ze zastupitelstva 6.2.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ziolmveo1 konaného dne 6.2.2019 od 19 hodin
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu zastupitelstva
<br> 3) Posouzení změn stavby RD lng,Emingra
<br> 4) Souhlas s výběrem darů na Alej Republiky
<br> 5) Posouzení žádosti pana Suchopárka
<br> 6) Posouzení úpravy odměňování obsluhy ČOV _ ?) Posouzení podání žádosti na vybudování workoutového hříště 8) Posouzení žádosti ZŠ Kvílice o neinvestiční dotaci na vybavení školy 9) Upřesnění pravidel placení mistnich poplatků
<br> 10) Posouzení nabídek pojištění majetku obce
<br> 11) Schválení záměru pronájmu majetku obce
<br> 12) Diskuse
<br> IB) Závěr
<br> Zasedání zastupitelstva obce Zíchovec dále jen „zastupitelstvo“ bylo zahájeno v 19.00 hodin v asociaci místnosti OU Zichovec starostou obce Romanem Vorlíčkem (dále jako <.>,přodsedaj ic í“)_ <.>
<br> Předsedající konstatoval,že přítomno je 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9.takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (& 92 odst.3 zákona o obcích).XXXX XXXXXXX byl na začátku omluven,příchod v |X.IO„ dále bylo hlasováno v počtu 9 členů <.>
<br> Přítomni: Ing.XXXXXXX XXXXXXX.XXXXX XXXX.Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX.XXXX XXXXXXX (omluvenz příchod XX:XX),XXXXX XXXXXXX,Michel Švajk-a XXXXXX XXXXXX.DiS.<.> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX.XXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: D
<br> Hosté: XXXXX XXXXXX
<br> O všech návrzích,které byly předmětem hlasování.bylo hlasováno veřejně — zdvižením ruky <.>
<br> !) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl jako zapisovatele Mgn Petru Vágnerovou & ověřovatele zápisu lng.Martinu Ebertovou & Petra Novotného.!( návrhu nebyly vmeseny žádné protináwhy <.>
<br> Návrh m; ě.mg;-19: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem Mgr.Petru Vágnerovou a ověřovateli lng.Martinu Ebertovou a XXXXX Novotného <.>
<br> Pro Proti Zdrželi se X X ]
<br> Hlasování Usnesení č.04f201'9 bylo schváleno <.>
<br> 2) Schválení programu zastupitelstva
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem progra...

Načteno

edesky.cz/d/3269313

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz