« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Pozvánka na zastupitelstvo 6.2.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Pozvánka na zastupitelstvo 6.2.2019
O b e c Z i c h o v e c
<br>
<br> Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Zichovce
<br>
<br> Na základě čl.II.Jednacího řádu zastupitelstva obce,vydaného dne 28.11.2006,svolávám
<br> zasedání zastupitelstva obce Zichovec <.>
<br>
Místo konání:
<br>
<br>
Obecní úřad – zasedací místnost
<br>
<br>
Doba konání:
<br>
<br> 06.02.2019 od 19:00 hod
<br>
<br>
Navržený
program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu zastupitelstva
3) Posouzení změn stavby RD Ing.Emingera
4) Souhlas s výběrem darů na Alej Republiky
5) Posouzení žádosti pana Suchopárka
6) Posouzení úpravy odměňování obsluhy ČOV
7) Posouzení podání žádosti na vybudování workoutového hřiště
8) Posouzení žádosti ZŠ Kvílice o neinvestiční dotaci na vybavení školy
9) Upřesnění pravidel placení místních poplatků
10) Posouzení nabídek pojištění majetku obce
11) Schválení záměru pronájmu majetku obce
12) Diskuse
13) Závěr
<br>
<br>
<br>
<br> v Zichovci dne 29.01.2019
XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
Rozdělovník:
XXXXX XXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXXXXX <,>
XXXXXX XXXXXX DiS <.>,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3269311

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz