« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Zápisy ze zastupitelstva 2.1.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Zichovec,konaného dne 2.1.2019 od 19 hodin
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu zastupitelstva
<br> 3) Posouzení žádosti pana Julínka
<br> 4) Změna dodavatele elektřiny,posouzení nabídek 5) Posouzení nákupu nové tiskárny
<br> 6) Diskuze
<br> 7) Závěr
<br> Zasedání zastupitelstva obce Zichovec dále jen „zastupitelstvo“ bylo zahájeno v 19.00 hodin v zasedací místnosti OU Zichovec starostou obce Romanem Vorlíčkem (dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající konstatoval,že přítomno je 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (& 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Přítomni: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,DiS <.>,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni:,XXXX XXXXXXX
<br> Hosté: O
<br> O všech návrzích,které byly předmětem hlasování,bylo hlasováno veřejně — zdvižením ruky <.>
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl jako zapisovatele Mgr.Petru Vágnerovou a ověřovatele zápisu Václava Vágnera,DiS.a Ing.Lenku Kratochvílovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.Ol./201,9: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem Mgr.Petru Vágnerovou a ověřovateli Václava Vágnera,DiS.a Ing.Lenku Kratochvílovou <.>
<br> Hlasování gr“ gm“ šdmhse Usnesení č.01/2019 bylo schváleno
<br> 2) Schválení programu zastupitelstva Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou (příloha č.1) předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu
<br> nebyly vznescny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.02/2019: Zastupitelstvo schvaluje program zastupitelstva <.>
<br> Hlasování gro gm“ Šdrzeli se Usnesení č.02/2019 bylo schváleno
<br> 3) Posouzení žádosti pana Julínka Předsedající seznámil zastupitele s žádostí pana J ulínka,která se týká stavby zdi na pozemku v chatové oblasti u p...

Načteno

edesky.cz/d/3269310

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz