« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Opatření obecné povahy - Kormorán velký

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy, kterým se stanovuje odchylný postup pro usmrcování Kormorána velkého
Ministerstvo životního prostředí
odbor druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br>
<br>
Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 10,(+420) 26712-1111,www.mzp.cz,info@mzp.cz
<br>
č.j.7149/ENV/17 - 416/630/17
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 5b
odst.4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),v souladu s ustanovením § 5b odst.1 - 4 zákona a § 171 a násl <.>
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“) <,>
<br> stanovuje
<br> odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo
sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných)
volně žijících živočichů na území Středočeského kraje <.>
<br>
<br> Předmět úpravy
<br> Článek 1
<br> Ministerstvo životního prostředí tímto opatřením vydaným pod č.j.7149/ENV/17 a
oznámeným veřejnou vyhláškou dne 7.2.2017 (dále jen „opatření obecné povahy“)
povoluje podle ustanovení § 5b odst.1 zákona
<br> a) osobám oprávněným k rybníkářství podle zvláštního zákona; 1
<br> b) osobám vykonávajícím rybářské právo podle zvláštního zákona2
<br> při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících
živočichů odchylný postup od zákazu úmyslně usmrcovat (prostřednictvím osob
oprávněných podle zákona o myslivosti3) jedince kormorána velkého stanoveného v
§ 5a odst.1 písm.a) zákona a zákazu držet usmrcené jedince stanoveného v § 5a
odst.1 písm.e) zákona,a to za podmínek uvedených dále v tomto opatření obecné
povahy <.>
<br>
1 § 3 zákona č.99/2004 Sb <.>,o rybářství,ve znění pozdějších předpisů <.>
2 § 6 zákona č.99/2004 Sb <.>,o rybářství,ve znění pozdějších předpisů <.>
3 § 39 zákona č.449/2001 Sb <.>,o myslivosti,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2/20
<br>
Ministerstvo životního prostředí,Vršovick...

Načteno

edesky.cz/d/3269298

Meta

EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz