« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Zápis ze zastupitelstva 4.9.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zastupitelstva 4.9.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Zichovec,konaného dne 4.9.2019 od 19 hodin
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu zastupitelstva
<br> 3) Alej Republiky,návrh označení a termínu odhalení 4) Posouzení osázení břehu kolem rybníka
<br> 5) Posouzení RD pana Doskočila
<br> 6) Posouzení žádosti od paní Heczkové
<br> 7) Posouzení nabídky na tisk knihy Tenkrát a dnes 8) Záměr na prodej obecního pozemku
<br> 9) Výsledky kontroly finanční komise
<br> 10) Diskuse
<br> 11) Závěr
<br> Zasedání zastupitelstva obce Zichovec dále Jen „zastupitelstvo“ bylo zahájeno v 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zichovec starostou obce Romanem Vorlíčkem (dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající konstatoval,že přítomno je 9 členů zastupitelstva z celkového počtu 9,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (Q 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Přítomni: Ing.XXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXX Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX,XXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,DiS <.>,Mgr XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX Omluveni:
<br> Hosté: Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> O všech návrzích,které byly předmětem hlasování.bylo hlasováno veřejně — zdvižením ruky <.>
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl jako zapisovatele Mgr.Petru Vágnerovou & ověřovatele zápisu Lucii Rohlovou a XXXXXXX Svajku.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.33/2019: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem Mgr.Petru Vágnerovou a ověřovateli Lucii Rohlovou a XXXXXXX Svajku <.>
<br> Hlasování gro (Proti šdrzeh se Usnesení č.33/2019 bylo schváleno <.>
<br> 2) Schválení programu zastupitelstva
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou (příloha č.1) předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.34/2019: Zastupitelstvo schvaluje program zastupitelstva <.>
<br> Hlasování Pro (Proti 0Zdrzel| se Usnesení č...

Načteno

edesky.cz/d/3269294

Meta

Prodej   Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz