« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Zápis ze zastupitelstva 10.4.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zastupitelstva 10.4.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Zichovec <,>
<br> konaného dne 10.4.2019 od 19 hodin
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu zastupitelstva
<br> 3) Posouzení žádosti o podporu pošty Klobuky 4) Posouzení celkově vize kolem rybníka
<br> 5) Vítání občánků — plán,průběh
<br> 6) Informace o průběhu voleb do EP
<br> 7) Plán a průběh jarní brigády
<br> 8) Diskuse
<br> 9) Závěr
<br> Zasedání zastupitelstva obce Zichovec dále jen „zastupitelstvo“ bylo zahájeno v 19.00 hodin v zasedací místnosti OU Zichovec starostou obce Romanem Vorlíčkem (dále jako
<br> „předsedající“) <.>
<br> Předsedající konstatoval,že přítomno je 9 členů zastupitelstva z celkového počtu 9,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Přítomni: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX,XXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,DiS <.>,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: O Hosté: XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX XXXX
<br> O všech návrzích,které byly předmětem hlasování,bylo hlasováno veřejně — zdvižením ruky <.>
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl jako zapisovatele Mgr.Petm Vágnerovou a ověřovatele zápisu Hynka Krále a XXXXXX Vágnera,DiS.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.19/2019: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem Mgr.Petru Vágnerovou a ověřovateli Hynka Krále a Václava Vágnera,DiS <.>
<br> Pro Proti Zdrželi
<br> se Hlasování Usnesení č.19/2019 bylo schváleno <.>
<br> 2) Schválení programu zastupitelstva Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou (příloha č.l) předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K
<br> návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.20/2019: Zastupitelstvo schvaluje program zastupitelstva <.>
<br> Pro Proti Zdrželi
<br> se Hlasování Usnesení č.20/2019 bylo schváleno <.>
<br> 3...

Načteno

edesky.cz/d/3269293

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz