« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Zápis ze zastupitelstva ze dne 12.9.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zastupitelstva ze dne 12.9.2017
Z6pis ze zased ni Zastupitelstva obce Zichovec,konan6ho dne 12.9.2017 od 19 hodin Zahfjeni zasedkini zastupitelstva Zasedhni Zasttpitelstva obce Zichovec bylo zah6jeno v 19:00 hodin v salonku Zichoveck6ho pivovaru starostou obce Ing.Ivanem Husdkem d6le tak6jako,<,> piedsedajici.<.>.Pledsedajici konstatoval,Ze piitomno je 7 dlenri zastupitelstva z celkov6ho podtu 9,takZe zastupitelstvo je usnii5enischopnd (g 92 odst.3 zikona o obcich).Piitomni: Ing.Ivan Hus6k,Hynek Kr6l,V6clav V6gner DiS <.>,Bohumil Kolil,JosefKudera,Ing.Zbyndk Lomidka,Roman Vorlfdek.Omluveni: Bc.XXXXX XXXXX,Ing.Lenka KratochvilovX HostX: Ing.Jaromir Veselilt,Viclav Kemer,Ing.Ondiej Husrli

Načteno

edesky.cz/d/3269290

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz