« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
PAXGOSAílV!
<br> KUPAXOOS4I19
<br> Krajský úřad Pardubického kraje
<br> ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
<br> 532 11 Pardubica,Komenského nám.125 tel.466026111 Č.j.: KrÚ 68094/2019-Sa Pardubice: 18.09.2019 Sp.zn.: 67518/2019
<br> Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení 5 124 odst.4 písm.b) a ustanovení 5 77 odst.1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě ustanovení 9 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě žádosti společnosti EDS TRADE s.r.o <.>,IČ: 03832210,se sídlem Komárovská 2438/13,746 01 Opava,podané dne 16.09.2019
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici I/11,vúseku Červenovodské sedlo — Červená Voda a to umístěním přechodného dopravního značení dle „Dopravně inženýrského opatření během výstavby" — viz.příloha:
<br> za těchto god mínek:
<br> Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení dopravního značení: reflexní
<br> Platnost úpravy: od: 3.10.2019 do: 25.10.2019 - částečná uzavírka Důvod: zřízení odvodňovacích žlabů v točkách silnice l/11 — 6x
<br> Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy XXX XXXXXX XXXXXXXXX,společnost EDS TRADE s.r.o <.>,Opava,tel.601 159 070 <.>
<br> Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Dopravní značky nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení <.>
<br> 2.Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných,spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min.0,6 m nad nive...

Načteno

edesky.cz/d/3268536

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Pardubický kraj - -
Obec Osová Bítýška - -
Obec Třebeň - -
Město Nový Jičín - -
Obec Osová Bítýška - -
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz