« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
PAXGOSAílV!
<br> KUPAXOOS4I19
<br> Krajský úřad Pardubického kraje
<br> ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
<br> 532 11 Pardubica,Komenského nám.125 tel.466026111 Č.j.: KrÚ 68094/2019-Sa Pardubice: 18.09.2019 Sp.zn.: 67518/2019
<br> Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení 5 124 odst.4 písm.b) a ustanovení 5 77 odst.1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě ustanovení 9 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě žádosti společnosti EDS TRADE s.r.o <.>,IČ: 03832210,se sídlem Komárovská 2438/13,746 01 Opava,podané dne 16.09.2019
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici I/11,vúseku Červenovodské sedlo — Červená Voda a to umístěním přechodného dopravního značení dle „Dopravně inženýrského opatření během výstavby" — viz.příloha:
<br> za těchto god mínek:
<br> Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení dopravního značení: reflexní
<br> Platnost úpravy: od: 3.10.2019 do: 25.10.2019 - částečná uzavírka Důvod: zřízení odvodňovacích žlabů v točkách silnice l/11 — 6x
<br> Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy XXX XXXXXX XXXXXXXXX,společnost EDS TRADE s.r.o <.>,Opava,tel.601 159 070 <.>
<br> Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Dopravní značky nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení <.>
<br> 2.Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných,spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min.0,6 m nad nive...

Načteno

edesky.cz/d/3268536

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Pardubický kraj
26. 05. 2020
26. 05. 2020
26. 05. 2020
26. 05. 2020
26. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz