« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE VRÁŽNÉ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE VRÁŽNÉ
O B E C V R Á Ž N É
<br>
<br>
<br>
<br> P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E V R Á Ž N É
<br>
V souladu s ustanovením § 29 zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“),a § 15 odst.1 nařízení vlády
<br> č.172/2001 Sb <.>,k provedení zákona o požární ochraně,ve znění nařízení vlády č.498/2002
<br> Sb <.>,vydává obec Vrážné jako součást dokumentace požární ochrany obce,tento Požární řád
<br> obce Vrážné (dále jen „požární řád“):
<br>
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br>
<br> Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Vrážné <.>
<br>
<br> Čl.2
<br> Vymezení činnosti osob,pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
<br>
<br> (1) Ochrana životů,zdraví a majetku občanů před požáry,živelními pohromami a jinými
<br> mimořádnými událostmi na území obce Vrážné (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou
<br> sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH“) podle čl.4 a dále jednotkami požární
<br> ochrany uvedenými v příloze č.1 <.>
<br> (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec pověřila velitele JSDH,který
<br> vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci,o níž předkládá zprávu
<br> zastupitelstvu minimálně 1 × za 12 měsíců <.>
<br> (3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany projednává zastupitelstvo obce stav
<br> požární ochrany v obci minimálně 1 × za 12 měsíců; vždy pak po závažné mimořádné
<br> události mající vztah k požární ochraně v obci <.>
<br>
<br> Čl.3
<br> Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
<br>
<br> (1) Přijetí ohlášení požáru,živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
<br> zabezpečeno systémem ohlašoven požáru,uvedených v čl.6 <.>
<br> (2) Ochrana životů,zdraví a majetku občanů před požáry,živelními pohromami a jinými
<br> mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany
<br> uvedenými v čl.2 a 4 a v příloze č.1 <.>
<br>
<br> Čl.4
<br> Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,kat...

Načteno

edesky.cz/d/3267892

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz