« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob v obci Vrážné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob v obci Vrážné
Stanovení podmínek k zabezpečení požární
<br> ochrany při akcích,kterých se zúčastní větší
<br> počet osob v obci Vrážné
<br> Dokumentace „Stanovení podmínek k zabezpečení požární
ochrany při akcích,kterých se zúčastní větší počet osob
<br> v obci Vrážné“
<br> Dle § 29 odst.1 písm.o) bod 2 zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o PO),§ X písm.e) čl.3 nařízení vlády
<br> č.172/2001 Sb <.>,k provedení zákona o požární ochraně,ve znění zákona
<br> č.498/2002 Sb <.>
<br>
<br> Čl.1
<br> Účel dokumentace
<br>
<br> (1) Účelem této dokumentace je stanovit podmínky požární bezpečnosti pro
<br> zabezpečení kulturních,sportovních,společenských,zábavných,politických <,>
<br> obchodních,náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění,kterých se
<br> zúčastňuje větší počet osob (dále jen "akce") <.>
<br> (2) Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá
<br> právnická osoba,podnikající fyzická osoba,fyzická osoba nebo skupina osob <,>
<br> které pořádají akci na území obce (dále jen "organizátor akce") <.>
<br>
<br> Čl.2
<br> Členění akcí dle místa konání a počtu osob
<br>
<br> (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru,u něhož nebyl v dokumentaci
<br> ověřené stavebním úřadem stanoven počet osob,které se mohou v tomto
<br> prostoru současně vyskytovat,pak ji stanoví vlastník objektu (dále se uplatňuje
<br> postup dle § 2 odst.2 zákona o PO) a pokud je tento počet 100 a více osob
<br> (2) Akce ve venkovním shromažďovacím prostoru,na veřejných a neveřejných
<br> prostranstvích,kterých se účastní 200 a více osob <.>
<br> Venkovním shromažďovacím prostorem je prostor,neuzavřený po obvodě nebo
<br> shora,avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou <,>
<br> pódiem,kontejnery,ohradní stěnou,oplocením,přenosnými zábranami apod.)
<br> popř.okolním terénem nebo přírodním prostředím (např.svah,skála,vodní
<br> plocha) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Čl.3
<br> Stanovení podmínek požární bezpečno...

Načteno

edesky.cz/d/3267890

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz