« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Metodika k nastupování náhradníků na uprázdněný mandát v zastupitelstvu obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Metodika k nastupování náhradníků na uprázdněný mandát v zastupitelstvu obce
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 658 juzova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br> ID datové schránky: keebyyf e-mail: podatelna@kr-s.cz
<br>
<br>
<br> Praha: 11.09.2019 Všem
<br> starostkám a starostům
<br> Středočeského kraje
<br>
<br>
<br>
<br> Číslo jednací: 121546/2019/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_004968/2019/KUSK
<br> Vyřizuje: JUDr.Eva Jůzová/658
<br> Značka: LPŽSA/Jůz
<br>
<br>
<br> Metodika k nastupování náhradníků na uprázdněný mandát v zastupitelstvu obce
<br>
<br> Vážená paní starostko <,>
<br> Vážený pane starosto <,>
<br>
<br> s ohledem na stále častější dotazy k nastupování náhradníků,uprázdní-li se mandát
<br> v zastupitelstvu obce,dovolujeme si Vám zaslat stručnou metodiku k dané problematice <,>
<br> kterou upravuje zákon č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon) <.>
<br>
<br> Nastupování náhradníků,uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce
<br>
<br> Zánik mandátu člena zastupitelstva obce a nastoupení náhradníka na uprázdněné místo
<br> upravuje § 55 a § 56 volebního zákona <.>
<br>
<br> Volební zákon upravuje dvě kategorie zániku mandátu člena zastupitelstva obce:
<br> a) Zánik mandátu podle § 55 odst.2 volebního zákona
<br> a) odmítnutím slibu člena zastupitelstva obce nebo složením slibu s výhradou <,>
<br> b) dnem,kdy starosta nebo primátor obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva
<br> obce na jeho mandát; dnem,kdy starosta nebo primátor podá rezignaci na zasedání
<br> zastupitelstva obce; rezignaci nelze vzít zpět <,>
<br> c) úmrtím člena zastupitelstva obce <,>
<br> d) dnem voleb do zastupitelstva obce <,>
<br> e) dnem sloučení obcí nebo připojení obce k jiné obci <.>
<br>
<br> b) Zánik mandátu,vysloví-li to příslušné zastupitelstvo podle § 55 odst.3 volebního
<br> zákona z důvodu
<br> a) pravomocného rozhodnutí soudu,kterým byl člen zastupitelstva obce odsouzen
<br> k nepodmíněnému trestu odnětí svobody <,>
<br>
<br>
strana 2 / 3
<...

Načteno

edesky.cz/d/3267829

Meta

Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz