« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - ÚZSVM - nemovitosti s neidentifikovatelným vlastníkem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚZSVM - nemovitosti s neidentifikovatelným vlastníkem
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JIČÍN <,>
DENISOVA 1073,506 01 JIČÍN
<br> 3523/HJC/2019-HJCM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/HJC/3201/2019-HJCM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXX XXXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 264
<br> E-MAIL: Lenka.Ulvrova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: x3eftbz
<br> Obec Osek
25
50743 Osek
<br> DATUM:10.9.2019
<br> Žádost o zveřejnění na úřední desce
<br> Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst.2 zákona
č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen
„Úřad“) aktualizované údaje k 1.8.2019 o nemovitostech,jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění
nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí <.>
<br> Podle ust.§ 65 odst.1 zákona č.256/2013 Sb.vznikla „Úřadu“ povinnost převzaté údaje vést
v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup a
zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce,na jejímž území se nemovitosti nachází.Obecní
úřad má dle ust.§ 65 odst.2 zákona č.256/2013 Sb.povinnost převzaté údaje zveřejnit na
úřední desce <.>
<br> S ohledem na výše uvedené zasíláme přílohou ke zveřejnění na úřední desce převzaté údaje
o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem,které se nacházejí na území Vaší
obce.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem,zveřejněný na webových
stránkách „Úřadu“ spolu s výzvou a informací pro občany: http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-
urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/,v třídění podle Územních pracovišť „Úřadu“ a okresů <,>
bude pravidelně pololetně aktualizován <.>
<br> V případě dotazů se na nás kdykoliv obraťte <.>
Děkujeme za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
pověřena zastupováním pracovního místa
<br> ředitele odboru Odloučené pracoviště Jičín
<br> Přílohy: 1
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3267677

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz