« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (2).pdf [0,12 MB]
E DISTRIBUCE UPOZORNĚNÍ
<br> k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
<br> Ve smyslu ust.š 25 odst.3 písm.g) zákona č.458/2000 Sb <.>,v platném znění,si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků,přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společnosti ČEZ Distribuce,a.s <.>,nebo na něž zasahuje ochranné pásmo,na povinnost odstraněni a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce,a.s.(dále jen „zásah'í) <,>
<br> ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRÚBĚŽNĚ v oeooei VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
<br> Nebude-lí zásah proveden do 15.listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy,je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce,a.s <.>,oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžena užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku.Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven,tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů <.>
<br> Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110—1.K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje,ani větve dřevin při ořezu.Zásah nesmíte provádět v případě,že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením.V případě,že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy,kontaktujte nás na lince 800 850 860 <.>
<br> Zásah proveďte tak,aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:
<br>.u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V): l 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů ajiných porostů,u kterých...

Načteno

edesky.cz/d/3267424

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz