« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Beroun) - Komplexní pozemkové úpravy Cheznovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Beroun).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dl-2911872357950668510.pdf
1 / 3
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Plzeň
Nerudova 2672/35,Jižní Předměstí,301 00 Plzeň
<br>
<br> Naše značka: SPU 292869/2019/Šr <.>
Spisová značka: SP2783/2019-504201
<br> Vyřizuje.: XXXXXXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.sramkova@spucr.cz
<br> Datum: 12.9.2019
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Cheznovice – oznámení o vyložení
soupisu nároků vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek
<br> V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Cheznovice
a v navazujících částí k.ú.Mýto v Čechách a Olešná u Hořovic zabezpečil Státní pozemkový úřad <,>
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Plzeň (dále jen „pobočka“) v souladu
s ustanovením § 8 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vypracování soupisu nároků vlastníků
pozemků (dále jen „soupis nároků“) podle jejich ceny,výměry,vzdálenosti a druhu,a to včetně
omezení vyplývajících ze zástavního práva,předkupního práva a věcného břemene <.>
<br> Vyhotovením soupisu nároků (vč.ocenění pozemků) byla pověřena zpracovatelka návrhu
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Cheznovice – Ing.Zuzana Skřivanová
z firmy AGROPLAN spol.s r.o <.>,Jeremenkova 9,Praha <.>
<br> Tento soupis nároků je počínaje dnem 16.9.2019 vyložen po dobu 15 dnů na Obecním úřadě
v Cheznovicích (současně je také k nahlédnutí na Pobočce v Plzni (Nerudova 35,301 00 Plzeň –
po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle: 727 956 818 – upozorňujeme,že toto číslo je
číslo pevné linky,které nebude k dispozici 1.a 2.10.2019)).Zároveň pobočka doručí příslušné
soupisy nároků konkrétním vlastníkům,jejichž pobyt je znám.Podkladem pro vypracování soupisu
...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Beroun)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz