« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - Rozpočet obce Vrážné na rok 2019 v tis. Kč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce Vrážné na rok 2019 v tis. Kč
List1
Rozpočet obce Vrážné na rok 2019 v tis.Kč
Rozpočtová změna č.4/2019
Název Paragraf Položka tis.kč RZ 2 v tis.Kč RZ 3 v tis.Kč RZ 4 v tis.Kč
<br> Příjmy
Třída 1-daňové příjmy
Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 1111 280
Daň z příjmů FO ze samost.výd.činnosti 1112 7
Daň z příjmů FO 1113 22
Daň z příjmů právnických osob 1121 233
Daň z příjmů právnických osob za obce 1122
Daň z nemovitostí 1511 120
DPH 1211 559
Správní poplatky 1361 1
Poplatky za ukládání odpadů 1340 42
Poplatky ze psů 1341 1.2
Odvody z loterií a podobných her 1381 5
Dotace na volby do EP 4111 29
<br> Třída 2-nedaňové příjmy
Zemědělství-pronájem pozemku 1032 2131 15
Lesnictví prodej dřeva 1032 2111 50
Příjmy z pronájmu ost.nemov.věcí 6171 2132 5
Přiíjmy z pronájmu movitých věcí 6171 2133 5
Přijaté neinvestiční dary 6171 2321 5
Příjmy z úroků (bankovní účty) 6310 2141 0.5
Dividendy 6310 2142
<br> Třída 3-kapitálové příjmy
Příjmy zneškodňování KO 3725 2324 10
Příjmy zprodeje pozemků 3639 3111 10
Příjmy z kulturních akcí 3319 2329 3
<br> Třída 4-přijaté dotace
Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného fin.vztahu 4112 60.9
Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů 4113
Investiční přijaté dotace ze státních fondů 4213
<br> Třída 8-financování
Krátkodobé přijaté půjčky (úvěry) 8113
Dlouhodobě přijaté půjčky (úvěr na 1 rok 8123
Splátka úvěr 8124 0
<br> Celkem 1434.6 0 29
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Název Paragraf Položka tis.kč RZ 2 v tis.Kč RZ 3 v tis.Kč RZ 4 v tis.Kč
<br> Výdaje
Sponzorský dar - útulek pro zvířata 1014 5222 1
Skupina 1-zemědělství a lesnictví
Lesní hospodářství-pěstební činnost 1032
Ostatní osobní výdaje 5021 5
Nákup materiálu (stromky) 5139 10
Služby (těžba dřeva) 5169 80
Nákup pozemků 1037 6130 2.3
<br> Skupina 2-průmysl a ost.odvětví
Doprava,komunikace a zimní údržba (komunikace OÚ) 2212
Ostatní osobní výdaje - prohrnování 5021 6
Nákup materiálu 5139 2
Nákup služeb 5169
Opravy a udržování 5171 40
Investice výstavba 6121
Záležitosti pozemních komunikací 2219
Ostatní os...

Načteno

edesky.cz/d/3263007

Meta

Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz