« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - Obecně závazná vyhláška obce Vrážné č. 1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce Vrážné č. 1/2019
Obec vrážné
<br>
Obecně závazná vyhláška obce Vrážné
č.1/2019 <,>
kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Vrážné č.1/2008
Zastupitelstvo obce Vrážné se na svém zasedání dne 16.9.2019 usnesením č.6/2019 usneslo vydat na základě § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl.1
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Vrážné č.1/2008 (Požární řád obce),ze dne 27.11.2008 <.>
Čl.2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
XXXX XXXXXXXXX Ing.XXXX XXXXXXXX
místostarosta starostka
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.9.2019
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce <.>

Načteno

edesky.cz/d/3263006

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz