« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Informace o svolání 3. zasedání ZO 2.5.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o svolání 3. zasedání ZO 2.5.2019
INFORMACE
<br> o konání zasedání Zastu itelstva obce Bohdalec
<br> Obecní úřad Bohdalec v souladu s ustanovením 592 a g 93 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění.informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bohdalec,svolaného starostou Ondřejem Vencálkem <.>
<br> Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu v Bohdalci.Bohdalec lOl.Doba konání: 2.května 2019 od 18:00 <.>
<br> Program zasedání: Zahájení,volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu <.>
<br> Darovací smlouva TJ Jiskra Bohdalec — Oddíl ledního hokeje.Nabídka na čištění vrtů <.>
<br> Žádost COOP družstvo Velké Meziříčí <.>
<br> Program obnovy venkova Vysočiny 2019 — výběr akce.Informace z obecního úřadu <.>
<br> Závěr <.>
<br> HQEAPPJPT“
<br> OBECNÍ ÚŘAD BOHDALEC BOHDALEC 101 592 55 Bobrova
<br> XXXXXX XXXXXXXX starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu (i elektronické): 23.4.2019 Sňato z úřední desky obecního úřadu:

Načteno

edesky.cz/d/3262814

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz