« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Pozvánka a program na 9. zasedání zastupitelstva obce (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka a program na 9. zasedání zastupitelstva obce Lodín[3].pdf [0,04 MB]
POZVÁNKA A PROGRAM
<br> Na 9.zasedání Zastupitelstva obce Lodín konané dne 25.září 2019
<br> od 18:00 hod.v zasedací místnosti Obecního úřadu
<br> Navržený program:
<br> 00>I
<br> 9 <.>
<br> FPWŘPJNP
<br> Zahájení
<br> Schválení ověřovatele,zapisovatele a návrhové komise
<br> Kontrola usnesení z 8.zasedání ZO
<br> Projednání nabídky na výstavbu herních a cvičebních prvků v Janatově Projednání nabídky na výstavbu herních prvků v kempu Lodín Projednání bezúplatného převodu pozemků mezi obcí Lodín a Královehradeckým krajem
<br> Projednání kupní smlouvy Matex (přeložka stanice DTS)
<br>.Projednání smlouvy o dílo na zadávací dokumentaci „ Rozšíření kempu
<br> Lodín — etapa 2,3" Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti (ČEZ)
<br> 10.Projednání příkazní smlouvy o zabezpečení žádosti o dotaci na výstavbu
<br> kanalizace v Janatově
<br> 11.Projednání příkazní smlouvy o zabezpečení žádosti o dotaci na opravu
<br> místní komunikace v Janatově
<br> 12.Rozpočtové opatření 13.Projednání ČOV,ekonomické záležitosti 14.Diskuse
<br> V Lodíně dne 17.9.2019
<br> Vyvěšeno: 17.9.2019
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/3262764

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz