« Najít podobné dokumenty

Obec Tismice - Informace o konání 6. schůze Zastupitelstva obce Tismice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tismice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019_INFORMACE o konání 6 OZ.pdf (164.69 kB)
I N F O R M A C E
o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Tismice
<br>
Obecní úřad Tismice v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),v platném znění,informuje o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Tismice <,>
svolaného starostou obce Ing.Martinou Zdražilovou v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání:
<br>
Obec Tismice,kancelář obecního úřadu,Tismice čp.136
<br> Doba konání:
<br>
Středa 25.9.2019 od 19:15 hod
<br> Navržený
program:
<br> 1.Prodej pozemku
2.Taxi pro seniory
3.Nový web
4.Rozpočtové opatření
5.Ostatní
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
starosta obce Tismice
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.9.2019
(zároveň elektronicky)
Jméno a podpis: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
Sejmuto z úřední desky dne: XX.X.2019
Jméno a podpis: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3262729

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tismice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz