« Najít podobné dokumenty

Město Libčice nad Vltavou - územní studie krajiny ORP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Libčice nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

územní studie krajiny ORP
ČĚRNOŠlCE
<br> Městský úřad Černošice odbor územního plánování Riegrova 1209
<br> 252 28 Černošice
<br> Spis.ZN.uup:215/2017/Uš/IORPIUS V Černošicích dne 13.9.2019 Naše č.j./Vaše č.j.iVlUCE 58404/2019 OUP vyřizuje: Ing.Zverevova,kancelář č.18 tel./e-mail: 221 982 529/klara.zverevova©mestocernosice.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ o ZVEŘEJNĚNÍ UPRAVENÉHO NÁVRHU
<br>,ÚZEMNÍ STUDIE KRAdINY „ SPRAVNIHO oavoou ORP CERNOSICE
<br> Městský Úřad Černošice,úřad územního plánování jako pořizovatel příslušný podle % 6 odst.1 písm b) zákonač.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon' '),pořizuje z vlastního podnětu v souladu s Š 30 stavebního zákona Územní studii krajiny správního obvodu ORP Černošice
<br> Pred schválením možnosti využití územní studie pořizovatel oznamuje zveřejnění
<br> zpracovaného a upraveného Návrhu územní studie krajiny správního obvodu ORP Cernošice.Zpracovatelem územní studie je Ceska zemědělská univerzita v Praze <.>
<br> Dokumentace je přístupna na adrese www.mestocernosice.cz v části označené Územní plány ORP —— územně plánovací podklady — územní studie: httpszllwww.mestocernosíce.cz/mesto/uzemní—planovani/uzemni-studie—orp/
<br> Případné připomínky k předloženému upravenému navrhu územní studie je možné podávat Úřadu územního plánování,MěÚ Černošice,Riegrova 1209,252 28 Černošice do 15.října 2019 <.>
<br> Návrh územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice obsahuje zapracovane' požadavky,které vzešly z vyhodnocení konzultaci sdotčenými organy,obcemi a dalsnmi dotčenými organizacemiasubjekty.;; " * ' *
<br> J ff /" \.a.<.> /£ fixa/23753?
<br> XJ v : lng.arch.Klara Zverevova referent odboru územního plánování "otisk úředního razítka"
<br> 1/ dg Žtllg
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>

Načteno

edesky.cz/d/3262078

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Libčice nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz