« Najít podobné dokumenty

Město Libčice nad Vltavou - územní studie krajiny ORP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Libčice nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

územní studie krajiny ORP
ČĚRNOŠlCE
<br> Městský úřad Černošice odbor územního plánování Riegrova 1209
<br> 252 28 Černošice
<br> Spis.ZN.uup:215/2017/Uš/IORPIUS V Černošicích dne 13.9.2019 Naše č.j./Vaše č.j.iVlUCE 58404/2019 OUP vyřizuje: Ing.Zverevova,kancelář č.18 tel./e-mail: 221 982 529/klara.zverevova©mestocernosice.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ o ZVEŘEJNĚNÍ UPRAVENÉHO NÁVRHU
<br>,ÚZEMNÍ STUDIE KRAdINY „ SPRAVNIHO oavoou ORP CERNOSICE
<br> Městský Úřad Černošice,úřad územního plánování jako pořizovatel příslušný podle % 6 odst.1 písm b) zákonač.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon' '),pořizuje z vlastního podnětu v souladu s Š 30 stavebního zákona Územní studii krajiny správního obvodu ORP Černošice
<br> Pred schválením možnosti využití územní studie pořizovatel oznamuje zveřejnění
<br> zpracovaného a upraveného Návrhu územní studie krajiny správního obvodu ORP Cernošice.Zpracovatelem územní studie je Ceska zemědělská univerzita v Praze <.>
<br> Dokumentace je přístupna na adrese www.mestocernosice.cz v části označené Územní plány ORP —— územně plánovací podklady — územní studie: httpszllwww.mestocernosíce.cz/mesto/uzemní—planovani/uzemni-studie—orp/
<br> Případné připomínky k předloženému upravenému navrhu územní studie je možné podávat Úřadu územního plánování,MěÚ Černošice,Riegrova 1209,252 28 Černošice do 15.října 2019 <.>
<br> Návrh územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice obsahuje zapracovane' požadavky,které vzešly z vyhodnocení konzultaci sdotčenými organy,obcemi a dalsnmi dotčenými organizacemiasubjekty.;; " * ' *
<br> J ff /" \.a.<.> /£ fixa/23753?
<br> XJ v : lng.arch.Klara Zverevova referent odboru územního plánování "otisk úředního razítka"
<br> 1/ dg Žtllg
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>

Načteno

edesky.cz/d/3262078

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Libčice nad Vltavou
22. 05. 2020
21. 05. 2020
21. 05. 2020
21. 05. 2020
13. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Libčice nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz