« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - INFORMACE O KONÁNÍ 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA ZDE
Město Klimkovice
Městský úřad Klimkovice
<br>
I N F O R M A C E
o konání 10.zasedání Zastupitelstva města Klimkovic
<br>
Městský úřad Klimkovice v souladu s ust.§ 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,informuje o konání 10.zasedání Zastupitelstva města Klimkovic svolaného starostou města Klimkovic v souladu s ust.§ 92 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: zasedací místnost Zastupitelstva města Klimkovic ve II.poschodí zámku
<br> Doba konání: úterý 25.září 2019 od 13.00 hodin
<br> Navržený program:
<.> zahájení,schválení programu
<.> určení ověřovatelů zápisu 10.zasedání zastupitelstva města a zapisovatele
· zpráva ověřovatelů zápisu z 9.zasedání zastupitelstva města
· volba členů návrhové komise
· informace o plnění usnesení zastupitelstva města
· zpráva o činnosti rady města a ostatních orgánů města
· zpráva kontrolního,finančního výboru a dopravně bezpečnostního výboru
<br> Diskuze s osadními výbory a občany (od 17.00 hodin)
<br> 1.Zpráva o hospodaření města Klimkovic za období leden – srpen 2019
1.Odkanalizování Klimkovic,městské části Hýlov na ÚČOV Ostrava - souhrnná informace
1.Výzva č.1/2019 ze SFŽP v programu „program na podporu výměny nevyhovujících kotlů …“ - informace k žádosti
1.Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města a poskytnutí dotace v projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2.výzva“ (4.žádost-poskytnuté dotace do 31.7.2019)
1.Žádost o spoluúčast města Klimkovic při realizaci stavby „Prodloužení kanalizace na p.č.3799/1 v k.ú.Klimkovice (část Josefovice) a stanovení majetkoprávních vztahů
1.Zřízení obecní policie v Klimkovicích – vydání Obecně závazné vyhlášky č.1/2019
1.Majetkové věci
6.Záměr města na prodej pozemků parc.č.3180/5 a 3180/3 k.ú.Klimkovice nebo na směnu části pozemku parc.č.3180/3 k.ú.Klimkovice za pozemek parc.č.1623/2 k.ú.Klimkovice ve vlastnictví fyzických osob
6.Uplatnění práva zpětné koupě zřízeného  pro město Klimkovice k prodávaným pozemkům...

Načteno

edesky.cz/d/3260751

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz