« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Zápis č. 6/2019 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 10.9.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 6/2019 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 10.9.2019
Zápis č.6/2019 z jednání zastupitelstva Obce Lesná
konaného dne 10.9.2019 v budově OÚ Lesná
<br>
Přítomni: XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Zuzánková Žaneta,XXXX XXXXXXXX <,>
Kosová Vladimíra
Omluveni: XXXX XXXXXXXXX
Ověřitelé zápisu: Zuzánková Žaneta,Kosová Vladimíra
Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXX
Hosté: Berková Zdena,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXX
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Lesná (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00
hodin panem starostou Jindřichem Jírou (dále jako předsedající).Předsedající schůze dále z
prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že přítomno je 6 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> I.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu p.Žanetu Zuzánkovou a p.Vladimíru Kosovou
zapisovatelkou p.Miluši Hájkovou <.>
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná určuje ověřovatelem zápisu p.Žanetu Zuzánkovou a
p.Vladimíru Kosovou,zapisovatelkou p.Miluši Hájkovou <.>
Výsledek hlasování: Pro 6,Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.45 bylo schváleno <.>
<br> II.Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou
na úřední desce <.>
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se všem přítomným <.>
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schvaluje následující program zasedání:
<br>
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Rozpočtové opatření č.3,4,5
4) Účetní závěrka k 30.6.2019
5) Zpráva finančního a kontrolního výboru
6) Diskuse
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.46 bylo schváleno <.>
<br>
<br> III.Rozpočtové opatření č.3,4,5
<br> Účetní obce přečetla zastupitelům rozpočtové opatření č.3 <.>,které se...

Načteno

edesky.cz/d/3260749

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lesná (okres Pelhřimov)
31. 03. 2020
31. 03. 2020
31. 03. 2020
31. 03. 2020
21. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz