« Najít podobné dokumenty

Obec Svojšice - Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svojšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SPÚ-nabídka pozemku.pdf (420.68 kB)
$""-"“ STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> PDZEMKUVÝ
<br> úŘAD.3id1o: Husinecká 10241113,130 oo Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: cz 01312774 KPU pro Střeoíeský kraj a hl.rn.Praha.Pobočka Kutná Hora.Benešova 97.28441 Kutná—Hora Nabidka pozemku SPU k nahradmm restltumm - katastr Poslední den podání žádosti za okres: Kolín Datum vyhtášanl kola : :) nabídnuté pozemky ; 9.9.2019 9.10.2019
<br> v katastru: Svoíšioe \: Kouňmi KPÚ pro Středočeský kraj 3 hl.m.Praha,Pobočka Kutná Hora.Benešova 97,28441 Kutná Hora
<br> Adresa určená pro zasiánl žádosti: Druh čísla parcely Parcela (kmanlpodlomonlfdill Druh pozemku Výměra v rn2 Cana Pronajato Dopmullci Informace: Katastr nemovitostí - pozemková 708 orná půda 2247 23 221 „45 Kč ne
<br> Počet jednotek 1 Celkem 224? 23 221,45 Kč
<br> datum sejmutí oznámení:
<br> datum vyvěšení: 9.10.2019
<br> 9.9.2019
<br> razítko,podpis pracovníka
<br> razítko.podpis pracovníka obecního úřadu:
<br> obecního úřadu:
<br> OBECNÍ ÚŘAD - <.>,am 07 SXOJŠĚIEE Žít-fi; !
<br> ' ie uzavřena smlouva o náímu na dobu určitou min.5 let Státní pozemkový úřad si vyhrazuje právo ve mam zdůvodněných případech nemovitosti : veřeíné nabidky dodalotoé vyřadit 1 ; 1
<br> 2.7 2019 Nabídka SQL 2016.965cfl'JP15
<br> VEŘEJNÁ NABÍDKA PozeMKů URČENÝCH KPŘEVODU OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM A PRÁVNÍM NASTUPCÚM PODLE ZÁKONA (č.229r1991 s_b <.>,v ÚPLNÉM ZNĚNÍ (ZÁKON o PÚDÉ),UVEŘEJNĚNA STATNIM Pozemcovm ÚŘADEM DNE s.9.2019
<br> 1) Oprávněné osoby a právní nástupci žádají písemně o nabízené pozemky a současně
<br> 2)
<br> 3)
<br> dokládají své nároky na místně příslušném pracovišti Státního pozemkového úřadu (SPÚ)
<br> které pozemek nabízí.Lze tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od zveřejnění nabídky
<br> na úřední desce obecního úřadu.Podle ustanovení 5 113 odst.7 zákona o půdě žádost
<br> o nabidnuy' Ezemek musí být Mšena—na určenou adresu včas a musí mít
<br> písemnou formu Jinak" |e neplatná.Adresa pro doručení (tj určená adresa) je uvedena
<br> na seznamu pozemků vyvěšeněm na úřední de...

Načteno

edesky.cz/d/3260239


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svojšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz