« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Veřejná vyhláška. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška.pdf [1,07 MB]
MésTSKA ČÁST PRAHA 6 URAD MÉSTSKE CASTI
<br> opaca DQPRAyY A Ž_IVQTNÍI-jO PROSTŘEDÍ ODDELENI SPRAVNICH CINNOSTI
<br> MĚSTSŠÉ—BÉ/ĚĚE Číslo dopor.NAŠE č.j.: MCPB 278940/2019 - 132 073/19.PRAHA.!( ČÁSTI,SZMCPS 2789401201 9 UMD MES“ E 02 VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXX Došlo ffi/i.ťj „u jí,/' Zprocovdoi: TELEFON: 220 189 353 a.<.>.: „EH/7 E-MAIL: r oíak raha6.cz „.„ „ „„ DATUM: 2%19-333 Č.j.W f V“ 47 Uklódocíznok' <.>,: - „,?Bohy; VEREJNA VYHLASKuBr
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Městská Část Praha 6,Úřad městské části,Odbor dopravy a životního prostředí,odd.správních činností (dále jen „správní orgán"),příslušný die ust.% 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),v platném znění,s odkazem na ustanovení 5 32 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění,ve spojení s obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy.v platném znění,a dále ve smyslu ustanovení 5 10 a 5 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“),oznamuje tímto zahájení projednání návrhu opatření obecné povahy podle ustanovení s 171 a následující části šesté správního řádu a podle ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,ve věci stanovení mistni úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Správní orgán předkládá návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Nad Želivkou
<br> spočívající v: - snesení svislého dopravního značení (SDZ) B20a „nejvyšší dovolená rychlost“ (20 km/h) vúseku mezi ulicemi Branejsova — K Noskovné
<br> Návrh je patrný z přiložené výkresové dokumentace.jež je nedílnou součástí tohoto oznámení <.>
<br> Policie České republiky,Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy.odbor služby dopravní polic...

Načteno

edesky.cz/d/3259449

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz