« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Oznámení záměru MŽP (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zahájení zjišťovacího řízení.pdf [0,11 MB]
Nebušická 128,Praha 619,164 00 Telefon 22096 1439 Fax 22096 0288 www.prahanebusice.cz
<br> e-mail: nebusice@prahanebusice.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: MCPNE 002055/2019 V Praze – Nebušicích dne 16.09.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dne 10.09.2019 bylo Úřadu městské části Praha – Nebušice ve smyslu § 6 odst.7 zákona
<br> č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
<br> zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> zákon) zasláno Ministerstvem životního prostředí,jako příslušného úřadu,ve smyslu § 21
<br> zákona,oznámení záměru „SOKP 518 Ruzyně – Suchdol“ zpracované podle přílohy č.3
<br> k zákonu.Tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona <.>
<br>
<br> V této souvislosti si Vás dovolujeme informovat o XXX,že do oznámení záměru lze nahlédnout
<br> na Úřadu Městské části Praha – Nebušice,Nebušická 128,164 00 Praha – Nebušice
<br> v úředních hodinách:
<br> Pondělí: 8.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 18.00 hodin;
<br> Středa: 8.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 16.30 hodin
<br>
<br> nebo v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA:
<br> (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí
<br> (http://www.mzp.cz/eia),pod kódem záměru MZP486 <.>
<br>
<br> Zároveň upozorňujeme veřejnost,dotčenou veřejnost,dotčené orgány a dotčené územní
<br> samosprávné celky,že mohou zaslat svá písemná vyjádření na Ministerstvo životního prostředí
<br> – odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,Vršovická 65 <,>
<br> 100 10 Praha 10 – Vršovice nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední
<br> desce Hlavního města Prahy <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> 16.09.2019 02.10.2019
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - NEBUŠICE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Načteno

edesky.cz/d/3259448


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz