« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Výběrové řízení-jednatelství Městské společnosti Bečov s.r.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení-jednatelství Městské společnosti Bečov s.r.o.
? Město Bečov nad Teplou
<br> „ fíÍ 14:1: \
<br> v:
<br>,"? v.l v ',l “ vyhlasu1e vyberove menu na obsazeni funkce
<br> JEDNATELE/LKY Městské společnosti Bečov,s.r.o <.>,školní 430,364 64 Bečov nad Teplou,IČ 25221001
<br> Hlavním předmětem činnosti této společnosti je údržba a čištění komunikací a veřejné zeleně,drobné opravy a čištění majetku města,správa a údržba hřbitova,provoz veřejně provozovaného dětského hřiště u sokolovny,spolupráce na provozu parkovacích automatů,spolupráce s městem při pořádání kulturních,společenských a sportovních akcí,zajištění výkonu veřejné služby <.>
<br> Město Bečov nad Teplou je jediným vlastníkem.Výkon funkce od 10.10.2019
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru:.státní občanství ČR o dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům ' ukončené minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou.rámcová znalost legislativy na úseku obchodního,občanského a pracovního práva a organizační,řídící a komunikační schopnosti.samostatnost a časová flexibilita.trestní a morální bezúhonnost.uživatelská znalost práce na PC.řidičské oprávnění skupiny B
<br> Požadované doklady:.písemná přihláška,která bude obsahovat jméno a příjmení uchazeče,místo trvalého pobytu <,>
<br> telefonický a email kontakt uchazeče (pro komunikace v průběhu výběrového řízení),datum a podpis uchazeče
<br>.písemný návrh základní koncepce a řízení Městské společnosti Bečov,s.r.o.v rozsahu max.jedné strany A 4 (podrobnější část koncepce může být samostatnou přílohou)
<br>.strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
<br> : výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíců
<br>.písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení
<br> Lhůta a místo podání: Přihlášky s požadovanými doklady podejte nejpozději do pátku 27.září 2019 do 14:00 hodin včetně <,>
<br> na adresu Městský úřad Bečov nad Teplou,náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou — podatelna,v zalepené obálce označené v levém h...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz