« Najít podobné dokumenty

Obec Kaliště (Praha-východ) - Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 26.8.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kaliště (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení zde
OBEC KALIŠTĚ Kaliště 53,Středočeský kraj 25165 ONDREJOV
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kaliště,konaného dne 26.8.2019.Místo jednání: Budova oÚ Kaliště Začátek jednání: 19:00 hodin
<br> Přítomní zastupitelé: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXX ml <.>,XXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX
<br> Omluveni: Mgr.XXX XXXXXXXX
<br> Jednání zastupitelstva řídila Ing.XXXXXX XXXXXXXXX.Při zahájení jednání zastupitelstva bylo konstatováno,že jsou přítomni všichni zbylí členové zastupitelstva,zastupitelstvo bylo řádně vyhlášeno a je usnášeníschopné.Průběh zastupitelstvaje zaznamenán na hlasový záznam <.>
<br> Pořízením zápisu byla pověřena starostka <.>
<br> Volba ověřovatelů zápisu:
<br> Navržení ověřovatelé zápisu XXXXX XXXXXXX a XXXXX XXXX byli zvoleni přítomnými zastupiteli.Hlasování: Pro: X Proti: X Zdržel se: 0 schváleno
<br> Ověření zápisu z minulého zasedání konaného dne 6.6.2019
<br> Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno
<br> Program jednání dle zveřejněného programu:
<br> 1) Záměr pronájmu pozemku p.č.st.240 a část pozemku p.č.823/1,oboje v k.ú.Lensedly u nemovitosti Lensedly č.e.90
<br> 2) Záměr pronájmu pozemku p.č.st.245 a část pozemku p.č.823/1,oboje v k.ú.Lensedly u nemovitosti Lensedly č.e.17
<br> 3) Záměr pronájmu části pozemku p.č.1330/1,k.ú.Lensedly u nemovitosti Lensedly č.p.17
<br> 4) Smlouva o smlouvě budoucí — ČEZ,přípojka pro ČS 3 na pozemku p.č.1353/2,k.ú.Lensedly
<br> 5) Smlouva o smlouvě budoucí — ČEZ,přípojka pro ČS ] na pozemku p.č.875/2,k.ú.Lensedly
<br> 6) Smlouva o uložení odpadu na skládku — EKOSO Trhový Štěpánov s.r.o <.>
<br> 7) Bezúplatný převod pozemků p.č.877/3 a 877/4,oboje v k.ú.Lensedly
<br> 8) Rozpočtové opatření
<br> 9) Různé
<br> 10) Diskuze
<br> Návrh na doplnění programu — zařadit před bod rozpočtové opatření:
<br> - Žádost o připojení nemovitosti Lensedly č.p.47 na vodovodní řad — zařadit před bod rozpočtové opatření
<br> Hlasování o upraveném programu: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 schválen...

Načteno

edesky.cz/d/3258504

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kaliště (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz