« Najít podobné dokumenty

Obec Zalužany - Zápis ze zasedání ZO ze dne 13.09.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zalužany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis_ze_zasedani_zo_obce_zaluzany_ze_dne_13._9._2019-1.pdf
čj.8/2019
<br>
<br> Stránka 1 z 2
<br>
Obec Zalužany
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Zalužany ze dne 13.9.2019 konaného
od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Zalužanech
<br>
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX <,>
XXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX <.>
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXX
<br> Hosté:
<br> Zapisovatel: XXXXX XXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Program:
<br>
X.Zahájení <.>
2.Kontrola usnesení z minulých zasedání <.>
3.Odsouhlasení programu jednání <.>
4.Rozpočtové opatření č.8 <.>
5.Žádost o ukončení pronájmu nebyt.prostor <.>
6.Webové stránky obce <.>
7.Prodej domu č.p.98 <.>
8.Akce: oprava nádrže č.k.94 KN
9.Různé <.>
10.Diskuse <.>
11.Usnesení <.>
12.Závěr
<br>
<br> 1.Zahájení
1.1 Starosta obce XXXXX XXXXXX přivítal přítomné a provedl zahájení jednání <.>
<br> X.Kontrola usnesení z minulých zasedání
2.1.Byla provedena kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce:
bod 6.3.z 18.2.2016 návrh smlouvy užívání spoluvlastnických prostor v areálu KD –
trvá <.>
bod 12.7.z 14.6.2018 obnova zdroje vody ze studny pod kostelem – trvá (zahájení
prací domluveno) <.>
bod 6.1.+ 6.2.ze 4.7.2019 – záměr o prodeji pozemků – trvá <.>
bod 7.1.ze 4.7.2019 – záměr o prodeji pozemků – trvá <.>
bod 11.3.ze dne 8.8.2019 – podání neinvestiční dotace JSDHO – splněno <.>
<br> 3.Odsouhlasení programu
3.1.ZO odsouhlasilo program jednání <.>
Pro: 6 členů Proti: 0 členů Zdrželo se: 0 členů
<br> 4.Rozpočtové opatření č.8
4.1.ZO projednalo návrh rozpočtového opatření č.8 a schvaluje rozpočtové opatření
<br> č.8 <.>
<br> Pro: 6 členů Proti: 0 členů Zdrželo se: 0 členů
<br>
<br>
<br>
<br> čj.8/2019
<br>
<br> Stránka 2 z 2
<br>
Obec Zalužany
<br> 5.Žádost o ukončení pronájmu nebyt.prostor
5.1.Byla přijata žádost na ukončení pronájmu nebytových prostor pro pedikúru <.>
ZO odsouhlasilo ukončení pronájmu <.>
Pro: 6 členů Proti: 0 členů Zdrželo se: 0 členů
<br> 6.Webové stránky obce
6.1.Zastupite...

Načteno

edesky.cz/d/3258469

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zalužany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz